Ajankohtaista

21.04.2022

Kunnanhallituksen päätökset 11.4.2022


LOMARAHOJEN MAKSAMINEN VUONNA 2022

Kunnanhallitus päätti, että lomarahat maksetaan vuodesta 2022 lähtien aina kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.

KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2022

Perinteisesti kunnanvirasto on pidetty suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina ja kesän aikana useamman viikon ajan henkilöstön vuosilomien keskittämisen vuoksi.

Kunnanhallitus päätti, että kunnanvirasto pidetään suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina 27.5.2022 sekä 4.7. - 31.7.2022 välisen ajan. Henkilöstö pyrkii keskittämään kesälomansa tähän ajanjaksolle, jonka aikana vain tekninen toimi päivystää ja sosiaalitoimen päivystyksistä vastaa hyvinvointikuntayhtymä.

VARHAISKASVATUKSEN TALOUSARVIONMUUTOS 

Varhaiskasvatuksessa on vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen jälkeen tullut esiin tarpeita, joita ei ole huomioitu alkuperäisessä vuoden 2022 talousarviossa. Päiväkoti Päivänpaisteen tilat ovat käyneet liian pieneksi ja varhaiskasvatus tarvitsee lisätilaa yhdelle lapsiryhmälle. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrää on vaikea ennustaa, mutta lisätilan tarve tulee eteen todennäköisesti jo keväällä 2022, koska Päivänpaisteen paikat ovat helmikuussa jo täynnä. Lapsiryhmien koosta säädetään varhaiskasvatuslaissa.

Varhaiskasvatuksen käyttöön soveltuvia tiloja kunnassa ei juurikaan ole muita kuin entisen Lintukodon yksikön tilat. 

Kunnanhallitus päätti, että Lintukodon yksikkö avataan päiväkotikäyttöön tarvittaessa vuonna 2022 ja esittää valtuustolle, että se hyväksyy varhaiskasvatuksen lisätalousarvion.

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2022 

Määräaikaan mennessä kuntaan tuli 17 kesätyöhakemusta. Osa hakijoista on jo aiemmin työskennellyt kunnan kesänuorena. Kaikki hakijat ovat syntyneet vuosina 2004 - 2007.

Kunnanhallitus päätti valita kesänuoriksi kaikki 17 hakijaa ja, että kesänuoret sijoitetaan tarpeen ja hakemusten mukaisesti kunnan eri yksiköihin.

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS

Kunnanhallitus päätti
1.) allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja jättää sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi
2.) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arvioinnin jälkeen valtuuston käsiteltäväksi sekä esittää tuloksen käsittelystä, että tilikauden ylijäämä 412 442,04 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille.
3.) oikeuttaa pääkirjanpitäjän tekemään tarvittaessa tilinpäätökseen tilintarkastuksessa mahdollisesti esille tulevia teknisluonteisia lisäyksiä ja korjauksia ennen valtuuston käsittelyä.

KANSALLINEN VETERAANIPÄIVÄ 27.4.2022 JA KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄ 15.5.2022

Kunnanhallitus päätti valita kansallisen veteraanipäivän seppeleenlaskijoiksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marita Ketolan ja hallintojohtaja Susanna Hokkasen sekä kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskijoiksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Aholan ja kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen. 

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAAJAMITTAISEN MAAHANTULON ALUEELLISEEN YHTEISTYÖRYHMÄÄN – KANTA-HÄME

Hämeen ELY-keskus on pyytänyt kuntia ja muita yhteistyökumppaneita kutakin nimeämään edustajan ja hänelle varaedustajan yhteistyöryhmään. Ryhmän tehtävänä on laatia maakuntaan laajamittaisen maahantulon varautumisstrategia. 

Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajaksi yhteistyöryhmään tekninen johtaja Mari Honkosen ja varaedustajaksi rakennusmestari Matti Saarenmaan.

KUNTAKOHTAISEN EDUSTAJAN JA VARAHENKILÖN NIMEÄMINEN KUNTIEN ILMASTOYHTEYSHENKILÖIDEN VERKOSTOON

Kunnanhallitus päätti nimetä kuntakohtaiseksi edustajaksi ilmastoyhteyshenkilöiden verkostoon Mari Honkosen ja todeta, että Forssan seudullinen ympäristönsuojelu nimeää seutukohtaisen edustajan ja varahenkilön maakunnallisen tuulivoimaselvityksen ohjausryhmään sekä Hämeen kuntien ilmastotyön spurtti - HÄSPI-hankkeen ohjausryhmään.

KIINTEISTÖ OY HUMPPILAN KOIVUNIITYN PALOVAHINGON KORVAUSESITYS

Kunnanhallitus päätti esittää omistajaohjauksena, että Koy Humppilan Koivuniitty hyväksyy vakuutusyhtiön kertakorvaustarjouksen 420 000 euroa (jonka lisäksi vakuutusyhtiö vastaa tähän astisista kustannuksista) eikä hanketta toteuteta.
 
Perusteluna se, että vakuutusyhtiö ei ole valmis korvaamaan nousseita rakennuskustannuksia (n. 350 000 €), jotka jäisivät taloyhtiön ja siten myös kunnan vastuulle perustuskustannusten lisäksi.

OPPILASESITYSPYYNTÖ MAANPUOLUSTUSKURSSILLE   

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuutettu Tanja Leinosta maanpuolustuskurssille.

TELIA TOWERS FINLAND OY:N MAANVUOKRASOPIMUS

Telia Towers Finland Oy pyytää maanvuokrasopimuksen solmimista 30 vuodeksi kiinteistölle Kennilä 103-402-5-181 koskien tukiaseman sijaitsemista ko. kiinteistöllä. Vuokralaisella on ollut aiemmin maanvuokrasopimus ko. kiinteistön omistajan kanssa. Kiinteistö on siirtynyt kunnan omistukseen v. 2005. Tekninen johtaja on neuvotellut maanvuokraussopimuksen sisällöstä Telia Towers Finland Oy:n edustajan kanssa.

Kunnanhallitus päätti
1.) hyväksyä maanvuokrasopimusluonnoksen; ja
2.) määrittää vuokrahinnaksi 1000 €/v.; ja
3.) valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan kunnan puolesta maanvuokrasopimuksen. 

RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN SADONKORJUUMARKKINOIHIN KERTTU JOKISEN RAHASTOSTA

Sadonkorjuumarkkinat järjestetään Humppilassa Suomen luonnon päivänä 27.8.2022. Tilaisuuden järjestelyihin on aiempina vuosina käytetty Kerttu Jokisen rahastoa esiintyjien, lavan, mainonnan ja muiden järjestelykulujen kattamiseen yhdessä vuosittaisen markkinointibudjetin kanssa.

Tämän vuoden ideana olisi järjestää Sadonkorjuumarkkinat päivällä ja illalla yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa Humppilan Venetsialaiset. Päivän markkinatapahtuma olisi koko perheelle avoin ja iltatapahtuma olisi osittain k-18 tapahtuma anniskelualueineen. Kulttuurikoordinaattori suunnittelee tapahtumaa sivistysjohtajan, alueen yrittäjien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kunnanhallitus päätti myöntää 2000-3000 euroa Kerttu Jokisen rahastosta tämän vuoden Sadonkorjuumarkkinoiden järjestämiseen. 

LOIMIJOEN KUNTAPALVELUT OY:N HALLITUSEHDOKKAAN NIMEÄMINEN JA NIMEÄMISPERIAATTEET

Kunnanhallitus päätti
1.) hyväksyä, että pienosakkaiden yhteisenä ehdokkaana jatkaa elinvoimajohtaja Tanja Paassilta Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymästä.
2.) hyväksyä periaatteet pienosakkaiden välisistä hallitusehdokasvalinnoista.

KUNNANJOHTAJA JYRI SARKKISEN IRTISANOUTUMINEN

Jyri Sarkkinen on ilmoittanut 11.4.2022 irtisanoutuvansa kunnanjohtajan tehtävästään. Kunnanjohtajan irtisanomisaika on 2 kuukautta, jolloin viimeinen virantoimituspäivä on 10.6.2022.

Kunnanhallitus päätti merkitä irtisanoutumisilmoituksen tietoonsa saaduksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että
1.) se täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi, aloitusajan ollessa sopimuksen mukaan.
2.) se määrää kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemuksen. Hakijan tulee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. Lisäksi hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen, tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä innovatiivinen kunnan markkinoija ja kehittäjä.
 
ERNESTI KEMPPAISEN EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

Ernesti Kemppainen on lähettänyt 8.4.2022 eropyynnön Humppilan kunnan sivistyslautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta muuton takia.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1.) se myöntää Ernesti Kemppaiselle hänen pyytämänsä eron luottamustehtävästä ja
2.) se nimeää henkilön Ernesti Kemppaisen tilalle sivistyslautakunnan jäseneksi.

TILAPÄISLAINA YLIMYLLYN ALUEEN KUNNOSTAMISEEN

Myllynkulman kyläseura ry. on tehnyt suunnitelman Myllynkulmalla sijaitsevan Ylimyllyn alueen kunnostamiseksi. Kyläseura on hakenut Louna-Plussalta tukirahaa hankkeeseen ja saanut myönteisen päätöksen. Kyläseuran varallisuus yhdessä myönnetyn tukirahan kanssa riittää hankkeen toteuttamiseen, mutta ennen tuen saamista käyttöönsä kyläseura tarvitsee Humppilan kunnalta tilapäislainan 10 000 euroa hankkeen toteuttamiseen. Laina maksetaan takaisin kunnalle, kun tukiraha maksetaan kyläseuran tilille.

Kunnanhallitus päätti myöntää 10 000 euroa tilapäislainaa Myllynkulman kyläseura ry:lle. Laina maksetaan takaisin kunnalle, kun tukiraha maksetaan kyläseuran tilille.