Ajankohtaista

24.03.2022

Teknisen lautakunnan päätökset 16.3.2022


TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN SEKÄ VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELLE 2021

Lautakuntien alaisilla osastoilla on valtuustoon nähden sitovana esitettävät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tekninen lautakunta päätti merkitä tietoonsa saatetuksi toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutumineen, talousarvion toteutumisen sekä viemärilaitoksen toimintakertomuksen vuodelle 2021.

 

HUMPPILAN VEIKOT RY:N REKLAMAATIO TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE

Humppilan Veikot Ry:n pesäpallojaoston puheenjohtaja on jättänyt tekniselle lautakunnalle osoitetun reklamaation koskien Kirkonkulman yhtenäiskoulun liikuntasalin ikkunan rikkoutumisesta lähetettyä laskua. Reklamaatiossa pyydetään laskun mitätöimistä. Toimitettu reklamaatio on tulkittavissa laskua koskevaksi oikaisuvaatimukseksi.

 

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen. Nykyisissä käyttösäännöissä ei ole merkintää vahingonkorvausvelvollisuudesta, minkä lisäksi asianosainen on ilmoittanut tapahtuneesta vahingosta. Tekninen lautakunta päätti myös esittää elämänlautakunnalle, että liikuntasalin käyttösääntöihin lisätään merkintä vahingonkorvausvelvollisuudesta sekä tarkempi ohjeistus, miten toimitaan vahingon sattuessa.

 

UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ UUDELY/2739/2022 KOSKIEN MAANTIEN TILAPÄISTÄ SULKEMISTA 29.5.2022

Uudenmaan ELY-keskus on toimittanut lausuntopyynnön koskien Vitikan Urheiluautoilijat ry:n suunnittelemaa Humppila rallisprint -tapahtumaa ja siihen liittyvää maantien tilapäistä sulkemista 29.5.2022.

 

Tekninen lautakunta päätti antaa Uudenmaan ELY-keskukselle lausunnon: Humppilan kunnalla ei ole huomautettavaa koskien Humppila rallisprint -tapahtumaa ja maantien tilapäistä sulkemista.

 

MUUT ASIAT

- keskusteltiin alikulkujen sulamisvesiongelmasta ja pyöräteiden hoitotasosta sekä niiden ennaltaehkäisemisestä

- keskusteltiin Venäjän kaukalon perusparantamisesta ja hoidosta