Ajankohtaista

22.03.2022

Kunnanhallituksen päätökset 14.3.2022


ATERIAPALVELUN JA -KULJETUKSEN PALVELUSOPIMUKSEN OPTIOVUOSIEN KÄYTTÖ

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunta jatkaa ateriapalvelun ja -kuljetuksen palvelusopimusta Loimijoen kuntapalvelut Oy:n kanssa kahden vuoden ajan 1.6.2022 - 31.5.2024.

KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saaduksi kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat. 

KUNNANVALTUUSTON 16.2.2022 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Kunnanhallitus päätti todeta valtuuston kokouksen 16.2.2022 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon.

HUMPPILAN KUNNAN AVUSTUS UKRAINAAN 

Ukrainan valtio on joutunut sotaan Venäjän hyökättyä maahan 24.2.2022. Sotatilanne ja aseellisen voiman käyttö on synnyttänyt Ukrainaan humanitäärisen kriisin. Ukrainan valtio on tehnyt kansainvälisen vetoomuksen maan ja sen kansalaisten kiireellisestä tukemisesta. Suomen valtion rinnalla useat kaupungit ovat parhaillaan valmistelemassa tukipäätöksiä Ukrainan auttamiseksi. Tiedossa ovat mm. seuraavat päätökset tuen suuruudesta eri kaupungeissa: Helsinki 350 000 euroa, Tampere 150 000 euroa, Turku 150 000 euroa, Oulu 100 000 euroa, Kuopio 65 000 euroa ja Forssa 10 000 euroa. Kaupunkien avustukset annetaan rahana tai humanitaarisena materiaaliapuna yhteistyössä Suomen valtion, avustusjärjestöjen tai muun luotettavan yhteistyökumppanin kautta.

Myös Humppilan kunta haluaa osoittaa tukensa ukrainalaisille tässä järkyttävässä tilanteessa. Humppilan kunnan osalta esitetään, että se avustaa Ukrainan valtiota ja sen kansalaisia 2 000 eurolla sodasta aiheutuvien humanitaaristen ongelmien lieventämiseksi. Humanitaarisen avun antamisen voidaan katsoa kuuluvan kuntalaissa määriteltyyn kunnan toimialaan.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä, että Humppilan kunta osoittaa 2 000 euroa Ukrainan valtion ja sen kansalaisten avustamiseen ja että avustus välitetään Suomen Punaiselle Ristille käytettäväksi Ukrainan humanitaariseen avustamiseen.

VUODEN 2022 YHDISTYSAVUSTUSTEN HAKEMINEN

Humppilan kunta myöntää vuosittain yhdistysavustuksia. Avustusten jakoperiaatteet ovat yhtenäiset eri järjestöille.

Avustuksen saamisen kriteereinä ovat:
 - yhdistys toimii Humppilassa,
 - yhdistyksen toiminnan määrä ja vaikuttavuus kunnan alueella,
 - osallistujien määrä eri tapahtumissa ja toiminnoissa sekä
 - näihin osallistuvien lasten ja nuorten sekä ikäihmisten määrä.

Kunnanhallitus päätti ilmoittaa yhdistysavustukset anottaviksi 22.4.2022 mennessä. Yhdistyksen tulee lähettää hakemus kunnan neuvonnan sähköpostiin neuvonta@humppila.fi tai toimittaa hakemus suljetussa kirjekuoressa kunnanvirastoon ja kirjoittaa kuoren päälle Yhdistysavustushakemus.

Hakemuksiin tulee liittää:
 - yhdistyksen tilinumero (ilman tätä ei voida myöntää avustusta)
 - tiedot yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja toiminnoista
- niihin osallistuvien humppilalaisten lasten, nuorten, ikäihmisten ja muiden kuntalaisten määrät
 - lisäksi anomuksessa tulee perustella avustuksen tarve yhdistyksen toiminnalle sekä avustuksen käyttötarkoitus.

APULAISOIKEUSKANSLERIN SELVITYSPYYNTÖ 12.1.2022

Kunnanhallitus päätti antaa apulaisoikeuskanslerin selvityspyyntöön teknisen lautakunnan esittämän vastauksen.

Vastauksen voit lukea pöytäkirjasta.

KIINTEISTÖN 103-403-2-228, OS. ASEMANTIE 6, OSTAMINEN YHDELLÄ EUROLLA

Kunnanhallitus päätti, että 

1) kunta ostaa kiinteistön Ottila 103-403-2-228; ja
2) seuraavassa lisätalousarviossa varaudutaan kiinteistön Ottila 103-403-2-228 rakennusten purkamisesta ja rakennuspaikan ympäristön saattamisesta MRL 166 §, 167 § ja 170 § mukaiseen kuntoon aiheutuviin kustannuksiin.

VALTUUSTOALOITE ILMALÄMPÖPUMPPUJEN TAI MUUN SISÄILMAA JÄÄHDYTTÄVÄN RATKAISUN TARPEESTA JA HANKINNASTA PÄIVÄKOTI PÄIVÄNPAISTEESEEN

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle teknisen lautakunnan esittämän lausunnon ja, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELYTILANNE

Kunnanhallitus päätti hyväksyä valtuustoaloitteiden käsittelytilannetta koskevan selvityksen ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi. 

ASUNTO OY HUMPPILAN RATAHARJUN YHTIÖKOKOUKSEN EDUSTAJA  

Kunnanhallitus päätti valita Markku Niinisen edustajaksi Asunto Oy Humppilan Rataharjuun.

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEEN

Asiakkaidensa omistama Sarastia on Suomen suurin julkisen sektorin talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelukumppani ja modernien kuntalaispalveluiden tuottaja.

Kunnanhallitus päätti nimetä Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan edustajaksi hallintojohtaja Susanna Hokkasen.

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Kuntarahoitus on kuntien, Kevan ja valtion omistama rahoituslaitos, joka tarjoaa monipuolisia rahoituspalveluja kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon.

Kunnanhallitus päätti nimittää Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen Humppilan kunnan edustajaksi kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen. 

HUMPPILAN YRI RY:N TILAPÄISRAHOITUSHAKEMUS HARRASTE 2 -TEEMAHANKKEESEEN

Kunnanhallitus päätti myöntää tilapäislainaa hanketuen suuruuden verran 6827,13 euroa. Laina tulee maksaa takaisin heti, kun haettu hanketuki maksetaan Humppilan Yrin tilille.

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN IDID-NÄYTTÖJEN HANKKIMISTA HUMPPILAN LASITEHTAALLE

Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen valmisteltavaksi yleishallinnolle.

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN URHEILUKENTÄN HUOLTORAKENNUSTA

Kunnanhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi tekniselle lautakunnalle.