Ajankohtaista

03.03.2022

Teknisen lautakunnan päätöksiä 23.2.2022


KANTA-HÄMEEN KIERTOTALOUDEN TIEKARTTA

Tekninen lautakunta päätti merkitä tiedoksi Kanta-Hämeen kiertotalouden tiekartan.


SEUDULLISEN RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN TOIMINTAKATSAUS 2021

Tekninen lautakunta päätti merkitä tiedoksi Forssan seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintakatsauksen 2021.

 

KIINTEISTÖN 103-403-2-228, OS. ASEMANTIE 1, OSTAMINEN YHDELLÄ EUROLLA

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 11.10.2021 kiinteistön Ottila 103-403-2-228 ostotarjousta ja päätti siirtää asian tekniseen lautakuntaan valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunta ostaa kyseisen kiinteistön ja seuraavassa lisätalousarviossa varaudutaan kiinteistön rakennusten purkamiseen ja rakennuspaikan ympäristön saattamisesta MRL 166 §, 167 § ja 170 § mukaiseen kuntoon aiheuttaviin kustannuksiin.

 

TALVIKUNNOSSAPITOSOPIMUSTEN KILPAILUTUS

Nykyiset talvikunnossapitosopimuksen päättyvät 30.4.2022. Uudeksi sopimuskaudeksi on ehdotettu 1.9.2022 – 30.4.2025 ja optiokaudeksi 1.9.2025 – 30.4.2027. Tekninen lautakunta päätti kilpailuttaa talvikunnossapitosopimukset. Kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä. Tarjouspyyntö julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä pienhankintapalvelussa. Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle. Tekninen johtaja valtuutettiin päivittämään tarjouspyyntöasiakirjoja.

 

INVESTOINTILUVAT

Tekninen lautakunta päätti myöntää investointiluvat seuraaviin hankkeisiin:

- Puolimatkan alueen suunnittelutehtävät

- Linkkitie-Koivuviidantie katuvalaistuksen suunnittelutehtävät ja rakentaminen

- Ojanpolventien pumppaamon suunnittelutehtävät ja rakentaminen

- Kätöntien kävelytien suunnittelutehtävät

- Ala-asteen käyttövesiputkiston uusiminen sisältäen suunnittelutehtävät

 

KANKAANTIE-VENÄJÄNKARTANO -ALUEEN JÄTEVESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMISEN KILPAILUTUS

Tekninen lautakunta päätti kokoukseen 15.12.2021 kilpailuttaa Kankaantie-Venäjänkartano -alueen jätevesihuoltoverkoston rakentamisen. Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui 8 kpl. Tekninen lautakunta merkitsi tietoonsa saapuneet tarjoukset ja tarjouksista tehdyn tarjousyhteenvedon ja päätti valita alueen viemärirakentamisesta vastaavaksi toimeksisaajaksi SalKaTi Oy:n.

 

APULAISOIKEUSKANSLERIN SELVITYSPYYNTÖ 12.1.2022

Apulaisoikeuskansleri on 12.1.2022 saapuneessa selvityspyynnössä pyytänyt Humppilan kuntaa toimittamaan selvityksen koskien kiinteistöinventoinnin teettämistä sekä lisäkirjoituksessa mainittuja seikkoja. Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa apulaisoikeuskanslerin selvityspyyntöön vastauksen. Vastausesityksen voit lukea kokonaisuudessaan pöytäkirjasta.

 

MUUT ASIAT

- keskusteltiin, että informoidaan rakennusvalvontaa kunnan keskusta-alueella sijaitsevista huonokuntoisista rakennuksista

- keskusteltiin talvikunnossapidosta ja kunnan taloyhtiöistä