Ajankohtaista

02.03.2022

Tukea maksetaan yrityksille ja yhdistyksille humppilalaisen kesänuoren palkkaamisesta


Yrityksille ja rekisteröidyille yhdistyksille maksetaan humppilalaisen kesänuoren palkkaamisesta tukiraha seuraavin ehdoin:

- kesätyötuki työnantajalle on suuruudeltaan 50 % nuoren palkkauskustannuksista tai enintään 250 euroa

- tuki koskee vuosina 2004-2007 syntyneitä humppilalaisia nuoria

- nuori palkataan kesätöihin vähintään kahdeksi viikoksi ja työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa

- yritys tai yhdistys hyväksyttää kunnassa nuorta koskevan tuen 27.5.2022 mennessä

- samaa nuorta tuetaan vain kerran kesässä, ts. mikäli nuori on ollut myös Humppilan kunnan kesänuorena, ei hänestä makseta tukea

- yritys laskuttaa tukirahat kunnalta nuoren palkkakuittia ja laskua vastaan syyskuun 2022 loppuun mennessä

- tuki ei koske yrittäjien eikä yhdistyksen päättävässä asemassa olevien omaa tai lähisukulaisen lasta.

Sähköisen Tuki humppilalaisen kesänuoren palkkaamisesta -lomakkeen voit täyttää tästä.