Ajankohtaista

24.02.2022

Kunnanvaltuuston päätökset 16.2.2022


VALTUUSTOALOITE KÄTÖNTIEN PYÖRÄTIEN PIDENTÄMISESTÄ 

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan selvityksen ja esittää valtuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty. 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että hallintosäännön 24 §:ään (KH:n toimivalta) lisätään seuraava määräys: 

(Kh päättää) sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisen selvityksen antamisesta.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

HANKINTAOHJEEN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy uudistetun hankintaohjeen.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne jatkossa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla sekä harkinnan mukaan alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Mikäli erityislaissa on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee julkiset kuulutukset julkaista kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kunnan ilmoitukset voidaan julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

FORSSAN SEUDUN SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI SEKÄ IÄKKÄIDEN HENKILÖIDEN TARVITSEMIEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEKSI JA KEHITTÄMISEKSI VUOSILLE 2021–2024

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se omalta osaltaan hyväksyy Forssan seudun suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden järjestämiseksi ja kehittämiseksi vuosille 2021–2024.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTOJEN SIIRTO KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUEELLE

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että valtuusto päättää 1.) antaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle liitteen 15 mukaisen selvityksen, 2.) esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Humppilan kunnalta Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle ja 3.) varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

MUUT ASIAT

Virpi Hautala luovutti markkinointityöryhmän tekemän valtuustoaloitteen koskien kolmen IDID-näytön hankkimista.

Vesa-Pekka Hirvioja teki valtuustoaloitteen koskien urheilukentän huoltorakennusta.