Ajankohtaista

17.02.2022

Teknisen lautakunnan päätöksiä 19.1.2022


TEKNISEN TOIMIALUEEN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN

Teknisen lautakunnan tulee vuosittain määrätä laskujen hyväksyjät taloussäännön toimeenpanoa koskevien ohjeiden mukaisesti. Tekninen lautakunta päätti määrätä vuoden 2022 laskujen hyväksyjäksi teknisen johtajan ja sijaiseksi rakennusmestarin, muu sijaisuusjärjestely kunnanhallituksen päätöksen Khall 166 §/ 5.10.2020 mukaan.

 

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2022

Teknisen lautakunnan talousarviossa on varattu yksityistieavustuksiin 15 000 euroa vuodelle 2022. Tekninen lautakunta päätti, että avustukset asetetaan haettavaksi siten, että avustusten hakuaika päättyy 31.3.2022. Avustushakemukset liitteineen on toimitettava määräajassa.

 

METSÄNHOITOSUUNNITELMAN 2021-2031 HYVÄKSYMINEN

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä kokouksessaan 25.10.2021 metsänhoitosuunnitelmaluonnoksen 2021-2030 ja pyytää tarjouksen metsänhoitosuunnitelman mukaisista vuosien 2021-2022 metsänhoidollisista toimenpiteistä koskien alueita 6, 7, 8.1, 8.2, 10, 12.1, 13.1, 14.1, 16, 34, 35, 36 ja 47.

 

Metsänhoidollisista toimenpiteistä koskien alueita 12.1. ja 16 saapui neljä tarjousta. Tekninen lautakunta päätti valita näiden kahden alueen hakkuiden toimeksisaajaksi UPM-Kymmene Oyj:n

 

VALTUUSTOALOITE ILMALÄMPÖPUMPPUJEN TAI MUUN SISÄILMAA JÄÄHDYTTÄVÄN RATKAISUN TARPEESTA JA HANKINNASTA PÄIVÄKOTI PÄIVÄNPAISTEESEEN

Valtuutettu Tiia Räsänen on tehnyt valtuustoaloitteen 20.10.2021 ilmalämpöpumppujen tai muun sisäilmaa jäähdyttävän ratkaisun tarpeesta ja hankinnasta päiväkoti Päivänpaisteeseen. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan antaa kunnanhallitukselle valtuutettu Tiia Räsäsen valtuustoaloitteeseen seuraavan vastauksen:

 

Päiväkoti Päivänpaisteen rakennuksessa on koneellinen poisto- ja tuloilmanvaihto, jonka toimintaa säädetään ja seurataan Ounet-etäkäyttöjärjestelmän avulla. Järjestelmästä nähdään mm. tilojen lämpötilat, vaihtuvan ilman laatu, määrä ja lämpötilat. Järjestelmästä saatavaa informaatiota, mukaan lukien rakennuksen tilojen sisälämpötiloja, seurataan säännöllisesti, minkä lisäksi järjestelmä hälyttää automaattisesti huomatessaan poikkeavuuden. Kesäaikana 2021 on ollut yksittäisiä ns. lämpötilapiikkejä ja pääosin tilojen sisälämpötilat ovat pysyneet selkeästi alle toimenpiderajan. Tekninen osasto kartoittaa viilennyslaitteistojen tarpeellisuuden ja mahdolliset tekniset ratkaisut vuoden 2022 aikana. Taloussuunnitelmassa 2022-2024 on varauduttu alustavasti Päivänpaisteen viilennyslaitteistojen hankintaan v. 2023.

 

MUUT ASIAT

- keskusteltiin KoY Humppilan Koivuniityn rakentamisen aikataulusta

- keskusteltiin urheilukentän kunnossapidosta (mm. kuularingin materiaalin mahdollinen vaihtaminen, juoksuradan vedenpoistoaukkojen puhdistus) sekä kunnossapitoohjelmasta