Ajankohtaista

24.01.2022

Koronatiedote 20.1.2022


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 20.1.2022 päätökset kokoontumisrajoitusten jatkosta Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla. Päätöksillä jatketaan helmikuun loppupuolelle tällä hetkellä voimassa olevia yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia.

Epidemiatilanne jatkuu sairaanhoitopiirin arvion mukaan vaikeana Kanta-Hämeessä ja uhkaa terveydenhuollon kantokykyä. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä tilanne ei ole yhtä vaikea, mutta kokoontumisrajoituksia on arvion mukaan edelleen välttämätöntä jatkaa alueella.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 20.1.2022 sairaanhoitopiirien ja alueellisten koronakoordinaatioryhmien suositusten mukaisesti päätökset, joilla jatketaan alueilla nyt voimassa olevia kokoontumisrajoituksia lähiviikkoina. Päätökset tulevat voimaan edellisten päätyttyä 24.1.2022. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös on voimassa 20.2.2022 asti ja Kanta-Hämeen aluetta koskeva päätös 23.2.2022 asti.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella voimassa on siis edelleen kokoontumisrajoitus, jonka mukaan sisätiloissa voi järjestää enintään kymmenen henkilön ja ulkotiloissa enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Etelä-Karjalan alueella voimassa on rajoitus, jonka mukaan sisätiloissa voi järjestää enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia. Ulkotilaisuuksien osallistujamäärää ei ole rajoitettu aluehallintoviraston päätöksellä.

Aluehallintoviraston päätökset eivät koske yksityistilaisuuksia. Niiden järjestämisessä on syytä noudattaa sairaanhoitopiirin ja muiden terveysviranomaisten antamia suosituksia.

Tarvittavia rajoitustoimia arvioidaan alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä viranomaisten yhteistyössä. Aluehallintovirasto määrää rajoituksia vain silloin, kun ne arvioidaan välttämättömiksi ja oikeasuhtaisiksi keinoiksi epidemian leviämisen hillitsemisessä.

”Rajoituksia puretaan tai lievennetään siinä vaiheessa, kun tiukat rajoitukset eivät ole enää välttämättömiä”, kertoo ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Seuraamme ilman muuta tiiviisti alueellista epidemiatilannetta ja mahdollisia muutoksia epidemian torjuntatoimien valtakunnallisessa ohjauksessa. Pyrimme omalta osaltamme viestimään myös ennakoivasti, jos päätöksiimme tulee muutoksia.”

Voimassa on myös tilojen käyttöä koskevia päätöksiä

Kanta-Hämeen alueella on voimassa myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, jolla tiettyjä liikunta-, harrastus- ja virkistystiloja on määrätty suljettavaksi tartuntatautilain pykälän 58 g mukaisesti. Päätös on voimassa 26.1.2022 asti. Jatkoa arvioidaan parhaillaan, ja aluehallintovirasto tiedottaa mahdollisesta jatkopäätöksestä ja sen sisällöstä arviolta ensi viikon alussa.

Lisäksi Kanta-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa, kuten muuallakin Etelä-Suomen alueella, voimassa ovat tilojen terveysturvallista käyttöä koskevat aluehallintoviraston päätökset, jotka velvoittavat lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemiseen. Kanta-Hämeessä päätös on voimassa 31.1.2022 asti. Etelä-Suomen aluehallintoviraston 20.1.2022 tekemän jatkopäätöksen myötä Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella päätös on voimassa 20.2.2022 asti.

Lisätietoa tämänhetkisistä Kanta-Hämeen alueen tiloja koskevista päätöksistä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 11.1.2022 julkaistussa tiedotteessa: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929359

Tarkempaa tietoa voimassa olevista päätöksistä ja niiden soveltamisesta käytännössä on myös aluehallintoviraston verkkosivujen usein kysyttyä koronasta -osiossa: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta.