Ajankohtaista

23.12.2021

Teknisen lautakunnan päätöksiä 15.12.2021


Teknisen lautakunnan päätöksiä 15.12.2021


VIHER-, LEIKKI- JA MUIDEN ALUEIDEN KIINTEISTÖNHOITOSOPIMUKSEN OPTIOKAUDEN 2022-2024 KÄYTTÄMINEN

Tekninen lautakunta päätti, että kilpailutettavan viher-, leikki- ja muiden alueiden kiinteistönhoitosopimuksen sisältö tarkennetaan uudelleen ja hankinta kilpailutetaan 1.7.2022 alkaen. Nykyistä sopimusta päätettiin olla jatkamatta optiovuosilla 2022-2024.


VIEMÄRILAITOKSEN VUOSITYÖOHJELMA

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä viemärilaitoksen vuosityöohjelman vuodelle 2022.


RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN

Forssan seudullinen rakennusvalvontayksikkö on pyytänyt lausuntoa Humppilan kunnalta koskien Forssan seudun kuntien yhtenäistettyä ja päivitettyä rakennusjärjestysehdotusta.

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa Forssan seudulliselle rakennusvalvontayksikölle lausunnon. Lausunto kokonaisuudessaan löytyy pöytäkirjasta.

 

KAUPPILANTIEN SILLAN KILPAILUTTAMINEN

Tekninen lautakunta päätti, että kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä. Tarjouspyyntö julkaistaan Humppilan kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä pienhankintapalvelussa ja Cloudiassa. Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle. Tekninen johtaja valtuutettiin täydentämään tarjouspyyntöasiakirjoja. Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

 

KANKAANTIE-VENÄJÄNKARTANO -ALUEEN JÄTEVESIHUOLTOVERKOSTON RAKENTAMISEN KILPAILUTUS

Tekninen lautakunta päätti, että kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä. Tarjouspyyntö julkaistaan Forssan lehdessä, Humppilan kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa. Tarjoukset osoitetaan tekniselle lautakunnalle. Valintaperusteena on edullisin hinta.

 

MUUT ASIAT
 - keskusteltiin urheilukentän huoltorakennuksen kilpailuttamisesta.