Ajankohtaista

21.12.2021

Kunnanhallituksen päätökset 13.12.2021


AS OY KOIVUNIITTY TILANNEKATSAUS

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saaduksi As Oy Koivuniityn tilannekatsauksen.

KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saaduksi kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat. 

MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2022

Kunnanhallitus päätti, että työntekijöitä, viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä muistetaan vuonna 2022 muistamisohjeen mukaisesti.

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JA SEUDULLISEN TYÖLLISYYDENHOIDON SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja kunnat ovat sopineet aiesopimuksen perusteella aloittavansa neuvottelut allianssisopimuksen solmimiseksi. 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus ehdottaa seudun kunnille allianssisopimuksen hyväksymistä. 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä seudullisen työllisyydenhoidon allianssisopimuksen.

VALTUUSTOALOITE KÄTÖNTIEN PYÖRÄTIEN PIDENTÄMISESTÄ  

Kunnanhallitus on kokouksessaan 241 §/13.9.2021 päättänyt lähettää valtuutettu Marko Huhtasen valtuustoaloitteen Kätöntien pyörätien pidentämisestä teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan selvityksen ja esittää valtuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.
Teknisen lautakunnan selvityksen voit lukea pöytäkirjasta.

EDUSTAJAN VALITSEMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN KOKOUKSEEN

Kunnanhallitus päätti valita Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen kokousedustajaksi Marita Ketolan ja varaedustajaksi Reijo Syrjälän.

PYYNTÖ YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMISEKSI FSHKY:N YHTYMÄKOKOUKSEEN

Kunnanhallitus päätti valita Reetta Räsäsen (kesk.), Tanja Leinosen (kok.) ja Reija Kaarion (sdp.) FSHKY:n varsinaiseen yhtymäkokoukseen 8.6.2022 sekä mahdolliseen ylimääräiseen yhtymäkokoukseen alkuvuonna 2022.

VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMISPYYNTÖ

Kunnanhallitus päätti valita Timo Nikkasen jäseneksi ja Marita Ketolan varajäseneksi vammaisneuvostoon.

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hallintosäännön 24 §:ään (KH:n toimivalta) lisätään seuraava määräys:

(Kh päättää) sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisen selvityksen antamisesta.

HANKINTAOHJEEN PÄIVITTÄMINEN

Hankintaohje ollut lausuntokierroksella Humppilan yrittäjillä sekä Forssan Yrityskehitys Oy:llä. Määräaikaan 30.11.2021 mennessä ei saapunut lausuntoja. 

Kunnanhallitus päättI esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy uudistetun hankintaohjeen.

KIINTEISTÖ OY HUMPPILAN HEHTAARIN ESITYS

Kiinteistö Oy Humppilan Hehtaari on rahoitusvaikeuksien vuoksi esittänyt, että kunnan omistama tytäryhtiö Humppilan Kaukolämpö Oy myöntäisi kaukolämpölaskuista 6 kuukauden maksuvapauden ja laatisi jo kertyneistä maksamattomista eristä takaisinmaksusuunnitelman pidemmälle ajalle. KOy:n esityksen mukaisesti takaisin maksu olisi 1000 €/kk 5.6.2022 alkaen. Kiinteistö Oy Humppilan Hehtaari on tehnyt kiinteistökaupan esisopimuksen toisesta omistamastaan kiinteistöstä ja perustelee esityksensä hyväksymistä myös tämän vaikutuksella maksukykyynsä.

Kunnanhallitus päättI valtuuttaa kunnanjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanhallituksen varapuheenjohtajan neuvottelemaan Humppilan Kaukolämpö Oy:n hallituksen kanssa sopimuksesta, jolla kunta kantaa taloudellisen vastuun Kiinteistö Oy Humppilan Hehtaarin maksuista ajalla 29.11.2021 – 30.4.2022, mikäli Humppilan Kaukolämpö Oy päättää tehdä Kiinteistö Oy Humppilan Hehtaarin kanssa maksujärjestelyjä kyseiselle ajalle.

VAALIMAINOSTELINEEN SIJOITTAMINEN KUNTAKESKUKSEEN

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12.-18.1.2022. Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoennakkoäänestyksen alkamista.

Kunnanhallitus päättI, että Humppilan kunnassa vaalien ulkomainonnan saa aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 5.1.2022 ja, että vaalimainosteline sijoitetaan aiemman käytännön mukaisesti kuntakeskuksessa pyörätien piennaralueelle Aseliike Rantasen kiinteistön kohdalle.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2022

Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden I ja III maanantai kunnanhallituksen kokoushuoneessa alkaen klo 18.00. 

Esityslistat lähetetään sähköpostilla viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille sekä tulostetaan paperisena niille kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille, jotka haluavat esityslistan paperisena. Esityslistat ovat noudettavissa kunnanvirastolta.

Lisäksi päätettiin, että vuonna 2022 ensimmäinen kokous pidetään tammikuun III maanantaina.

KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAT

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan hyväksymään kunnanjohtajan lomat kunnantalon kiinnioloajalle 22.12.2021 – 9.1.2022.