Ajankohtaista

20.12.2021

Kunnanvaltuuston päätökset 8.12.2021


VUODEN 2022 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2022-2024 TALOUSSUUNNITELMA 

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä talousarvion ja taloussuunnitelman ja että käyttötalouden osalta menomäärärahat ovat sitovia valtuustoon nähden kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla ja lautakuntaan nähden vastuualuetasolla ja vastuualueiden välillä ja investointiosa on valtuustoon nähden sitova hankkeittain.

PUOLIMATKAN ASEMAKAAVA

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Puolimatkan asemakaavan.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS 

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Humppilan kunnan puolesta Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan sopimuksen siten, että se tulee voimaan 1.1.2022 alkaen.

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Kunnanvaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi saaduksi.

VALTUUSTOALOITE YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Humppilan kuntaan uudistetun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

LAINANOTTOVALTUUDET VUODELLE 2022

Kunnanvaltuusto päätti antaa valtuudet kunnanhallitukselle enintään 1 000 000 euron talousarviolainojen ja enintään 3 000 000 euron tilapäislainojen ottamiseen vuonna 2022.