Ajankohtaista

26.11.2021

Teknisen lautakunnan päätöksiä 17.11.2021


Teknisen lautakunnan päätöksiä 17.11.2021


YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA JA -OHJELMA 2022-2024

Tekninen lautakunta merkitsi tiedokseen liitteen mukaisen Forssan seudullisen ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman vuosille 2022-2024.

 

RAKENNUSTEN KUNNOSSAPIDON JA RAKENNUSTEN PIHA-ALUEIDEN KIINTEISTÖNHOITOSOPIMUKSEN OPTIOKAUDEN 2022-2024 KÄYTTÄMINEN

Tekninen lautakunta päätti jatkaa nykyistä rakennusten kunnossapidon ja rakennusten piha-alueiden kiinteistönhoitosopimusta optiovuosilla 2022-2024.

 

VALTUUSTOALOITE KÄTÖNTIEN PYÖRÄTIEN PIDENTÄMISESTÄ

Valtuutettu Marko Huhtanen on tehnyt valtuustoaloitteen 26.8.2021 Kätöntien pyörätien pidentämisestä. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan antaa kunnanhallitukselle valtuutettu Marko Huhtasen valtuustoaloitteeseen seuraavan vastauksen:

Koivistonlammin uimarantaa kunnostettiin vuosina 2020-2021, jolloin perusparannettiin ranta-aluetta sekä vanha uimalaituri purettiin ja tilalle rakennettiin uusi laituri hyppytorneineen. Humppilan riviera – keidas keskellä kylää -hankkeeseen saatiin Aluehallintoviraston liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta.

Koivistonlammin virkistyskäytön ja käyttäjien määrän kasvu on huomioitu teknisen osaston toimesta kesällä 2021, jolloin suoritettiin mm. kävijämäärien seurantaa muutaman viikon ajanjaksolla.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 123§/25.10.2021 käsitellyt vuoden 2022 talousarvioehdotusta sekä investointisuunnitelmaa. Investointisuunnitelmassa on huomioitu kaavateiden rakentamisen osalta Kätöntien pyörätien rakentaminen. Ennen hankkeen toteuttamista tulee huomioida katusuunnitelman laatimistarve sekä varautua mahdolliseen asemakaavan muutokseen.

 

MUUT ASIAT
 - keskusteltiin tiedotuskirjeistä hajajätevesien YSL:n mukaisille siirtymäaika-alueille. Henna Pirhonen ilmoitti, että ympäristöpuoli tekee selvityksen tilanteesta seuraavaan kokoukseen.

- keskusteltiin kunnan kilpailuttamien hankkeiden tuomisesta lautakuntaan keskusteluun ennen päätösten tekoa.