Ajankohtaista

22.02.2018

TUKEA MAKSETAAN HUMPPILALAISILLE YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE KESÄNUOREN PALKKAAMISESTA


Humppilassa toimiville yrityksille ja rekisteröidyille yhdistyksille maksetaan humppilalaisen kesänuoren palkkaamisesta 200 euron tukiraha seuraavin ehdoin: 

-       tuki koskee vuosina 2001 - 2004 syntyneitä humppilalaisia nuoria

-       nuori palkataan kesätöihin vähintään yhdeksi kuukaudeksi vähintään 50 % työajalle normaalista työajasta

-       yritys tai yhdistys hyväksyttää kunnassa nuorta koskevan tuen 18.5.2018 mennessä

-       samaa nuorta tuetaan vain kerran kesässä, ts. mikäli nuori on ollut myös kunnan kesänuorena, ei hänestä makseta tukea

-       yritys laskuttaa tukirahat kunnalta nuoren palkkakuittia ja laskua vastaan syyskuun 2018 loppuun mennessä.

-       tuki ei koske yrittäjien eikä yhdistyksen/ yrityksen hallituksessa toimivien omaa tai lähisukulaisen lasta