Ajankohtaista

21.10.2021

Kunnanhallituksen päätökset 11.10.2021


PÄIVÄKODIN AJANKOHTAISET ASIAT 

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen saaduksi selvityksen päiväkodin tilanteesta. 

KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saaduksi kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat. 

KUNNANHALLITUKSEN ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 

Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen esityslistat lähetetään sähköpostilla viimeistään kokousta edeltävänä keskiviikkona kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille sekä postitetaan niille kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille, jotka haluavat esityslistan postitse. 

OSAVUOSIKATSAUS 6/2021  

Osavuosikatsaus on käsitelty kunkin toimialan osalta lautakunnissa ja etenee kunnanhallituksen kautta valtuustolle tiedoksi. 

Humppilan kunnan tulos kesäkuun lopussa 2021 oli 6 434,76 € ylijäämäinen.  

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi saaduksi osavuosikatsauksen 6/2021 ja lähettää sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 

VUODEN 2022 MAAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA JA SEN AUKIOLOAJAT

Maakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022. Vaalilain mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa siten, että niitä on jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka ja että Humppilan kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Humppilan kunnan kirjasto, osoitteessa Iisakinkuja 3.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti: keskiviikko-perjantai klo 11-18, lauantai klo 11-15, sunnuntai klo 12-16 ja maanantai-tiistai klo 11-18.

VUODEN 2022 MAAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

Kunnanhallitus määrää jokaiselle äänestysalueelle äänestyspaikan. Humppilan kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. 

Kunnanhallituksen tulee lisäksi määrätä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sosiaalihuollon toimintayksiköt (laitosäänestys).

Kunnanhallitus päätti, että vuoden 2022 maakuntavaalien varsinaisena äänestyspäivänä 23.1.2022 äänestysalueen 001, Humppilan kunta, äänestyspaikkana toimii kunnanvirasto (Kisakuja 2, Humppila) ja laitosäänestys suoritetaan Attendon hoivakoti Ukko-Pekassa.

ETÄTYÖOHJE

Nykyisin julkisella sektorillakin on laajasti käytössä malleja etätyön tekemisestä. Etätöiden mahdollistaminen niissä työtehtävissä, joissa käytäntöä voidaan soveltaa, parantaa mm. työhyvinvointia ja helpottaa uusien työntekijöiden rekrytointia. Humppilan kunnassa ei ole ollut käytössä etätyöohjetta. Valtakunnalliset COVID-19 pandemiasta johtuneet etätyösuositukset poistuivat 15.10.2021, jonka jälkeiselle ajalle on hyvä olla ohje etätyön tekemisestä Humppilan kunnassa. 

Esitetyssä etätyöohjeessa lähtökohta etätöille on enintään kuusi päivää kuukaudessa. 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä etätyöohjeen. 

HINNOITTELUTUNNUSTEN MUUTTAMINEN

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se muuttaa Meeri Sipilän ammattinimikkeeksi kirjastonhoitaja.

KERTTU JOKISEN -RAHASTON KÄYTTÖ

Kerttu Jokisen -rahastoa käytetään kulttuurin tukemiseen Humppilassa. Humppilan kunta on tilannut 50 kpl isännänviirejä, joita tulee myyntiin kirjastolle. Kerttu Jokisen -rahaston varojen käyttämistä kyseiseen tarkoitukseen voidaan pitää käyttötarkoitukseen nähden perusteltuna. Viirien myynnistä saadut tulot tuloutetaan takaisin rahastoon. 

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan isännänviirit maksetaan Kerttu Jokisen -rahastosta ja myyntitulot tuloutetaan takaisin rahastoon. 

YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ESITYS PALKALLISESTA VAPAAPÄIVÄSTÄ

Yhteistyötoimikunta esitti kokouksessaan 9.9.2021 / 8 §, että kunnanhallitus päättäisi myöntää kaikille kunnan työntekijöille yhden ylimääräisen palkallisen vapaapäivän kiitokseksi koronapandemian ajalta. 

Esitys ylimääräisestä palkallisesta vapaapäivästä on lähtökohtaisesti kannatettava, mutta hankalasti toteutettavissa esimerkiksi opetushenkilökunnan osalta. Kunta pyrkii kiittämään ja palkitsemaan työntekijöitään muilla tavoilla.

Kunnanhallitus päätti, että se ei myönnä ylimääräistä palkallista vapaapäivää kunnan työntekijöille ja myöntää henkilöstölle ylimääräisen 50 euroa ePassiin kertaluontoisesti ensi vuodeksi kiitokseksi koronapandemian ajalta.  

INFLUENSSAROKOTUKSET KUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE

Kunnanhallitus päätti tilata kausi-influenssarokotukset Humppilan kunnan puolesta niille varhaiskasvatuksen, opetuksen ja nuorisotyön henkilöstölle, jotka haluavat ottaa rokotteen. 

VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANON HYVÄKSYMINEN 

Kunnanhallitus päätti nimetä seuraavat jäsenet Humppilan vanhusneuvostoon:
Riitta Nokkala - henkilökohtainen varajäsen Tuula Kohomäki, Eva Sunabacka - henkilökohtainen varajäsen Aila Suikkanen, Juhani Junttila - henkilökohtainen varajäsen Marja Niittymäki, Ritva Savolainen -  henkilökohtainen varajäsen Anneli Cavén, Rauno Rämö - henkilökohtainen varajäsen Irma Heikkilä, Arja Maltari - henkilökohtainen varajäsen Terttu Miettinen ja seurakunnan diakoni - henkilökohtainen varajäsen diakonin sijainen.

KIINTEISTÖN 103-403-2-228, OS. ASEMANTIE 6, OSTAMINEN YHDELLÄ EUROLLA

Kunnanhallitus päätti siirtää asian tekniseen lautakuntaan valmisteltavaksi.

LINTUKODON KÄYTTÖÖNOTTAMINEN 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä elämänlaatulautakunnan esityksen Lintukodon käyttöönottamisesta. 

KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAT

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan hyväksymään kunnanjohtajan kaksi vuosilomapäivää loppuvuodelle 2021.