Ajankohtaista

22.02.2018

VUODEN 2018 YHDISTYSAVUSTUSTEN HAKU ON AUKI


Kunta on avannut Humppilalaisille yhdistyksille yhdistysavustusten haun. Hakemus tulee tehdä 23.3.2018 mennessä. 

Hakemuksiin tulee liittää seuraavat tiedot:

 

-  tiedot yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja toiminnoista.

-  niihin osallistuvien humppilalaisten lasten, nuorten, ikäihmisten ja muiden kuntalaisten määristä.

-  lisäksi anomuksessa tulee perustella avustuksen tarve yhdistyksen toiminnalle sekä avustuksen käyttötarkoitus.

-  hakemuksen liitteenä on oltava edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä

-  tilinumero.

 

Avustusanomukset tulee lähettää kunnan neuvonnan sähköpostiin (neuvonta@humppila.fi) tai toimittaa hakemus suljetussa kirjekuoressa kunnanvirastoon ja kirjoittaa kuoren päälle Yhdistysavustushakemus.