Ajankohtaista

29.09.2021

Teknisen lautakunnan 15.9.2021 päätöksiä


Teknisen lautakunnan päätöksiä 15.9.2021

 

LAUSUNNON ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN HUMPPILAN KAUKOLÄMPÖ OY:N YMPÄRISTÖLUVASTA TEHTYÄ VALITUSTA

Tekninen lautakunta päätti antaa Vaasan hallinto-oikeudelle lausunnon Humppilan Kaukolämpö Oy:n ympäristöluvasta tehdystä valituksesta.

Toiminnan ja sijainnin kaavanmukaisuus: Humppilan Kaukolämpölaitos on toiminut kyseisessä paikassa vuodesta 1994 ja nyt kyseessä on toiminnan muutos. Voidaan todeta toiminnan olevan alueella vakiintunutta.

Toiminta-aika ja melu: Energiantuotantolaitos saa olla käynnissä vuorokauden ympäri. Melua mahdollisesti aiheuttavat työvaiheet tulee toteuttaa arkipäivisin klo 6-18 välillä, mikäli mahdollista. Haketus tulee toteuttaa arkipäivisin klo 8-18 välillä.

Esteellisyyteen ja asemakaavan ajantasaisuuteen ottaa kantaa Humppilan kunnanhallitus.

 

JÄTEVESIHUOLLON VALMIUS- JA VARAUTUMISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi jätevesihuollon valmius- ja varautumissuunnitelmaluonnoksen, joka ei ole julkinen perusteena Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1. §.

 

VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMINEN KIINTEISTÖN 103-403-6-355 PILAANTUNEISUUDEN SELVITTÄMISTÄ VARTEN

Tekninen lautakunta päätti, että kiinteistölle 103-403-6-355 haetaan valtionavustusta maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämiseksi.

 

MUUT ASIAT

- Keskusteltiin yläasteen pöytien ja penkkien mahdollisesta uusimisesta, Kauppilantien risteyksestä yläasteelle kulkevan polun kunnostamisesta sekä pyörätelineen ympäristön siistimisestä

- Keskusteltiin mahdollisesta katuvalojen kellokytkimien ajastuksen muuttamisesta

- Keskusteltiin rautatieasemaa koskien mm. lippuautomaatista, rappusten korjaamisesta, asfalttipaikkauksesta sekä esteettömyyden parantamisesta