Ajankohtaista

23.09.2021

Kunnanhallituksen päätökset 13.9.2021


KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Kunnanhallitus päätti todeta valtuuston kokouksen 26.8.2021 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon.

EDUSTAJA AS OY HUMPPILAN KAARTOKALLION KOKOUKSIIN 

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 As Oy Humppilan Kaartokallion yhtiökokouksiin edustajaksi Mika Paavilaisen ja varaedustajaksi Maaret Thynellin. 

EDUSTAJA AS OY HUMPPILAN KALLIOPUISTON KOKOUKSIIN 

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 As Oy Humppilan Kalliopuiston yhtiökokouksiin edustajaksi Mika Paavilaisen ja varaedustajaksi Maaret Thynellin.

EDUSTAJA AS OY HUMPPILAN KALLIORINTEEN KOKOUKSIIN 

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 As Oy Humppilan Kalliorinteen yhtiökokouksiin edustajaksi Mika Paavilaisen ja varaedustajaksi Maaret Thynellin.

EDUSTAJA HUMPPILAN RIVITALOT OY:N KOKOUKSIIN 

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 Humppilan Rivitalot Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi Mika Paavilaisen ja varaedustajaksi Maaret Thynellin.

EDUSTAJA KIINTEISTÖ OY HUMPPILANPAJUN KOKOUKSIIN 

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 Kiinteistö Oy Humppilanpajun yhtiökokouksiin edustajaksi Mika Paavilaisen ja varaedustajaksi Maaret Thynellin.

EDUSTAJA HUMPPILAN KAUPPAKULMA OY:N KOKOUKSIIN

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 Humppilan Kauppakulma Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi Markku Niinisen ja varaedustajaksi Maaret Thynellin.

ASUNTO OY HUMPPILAN LINKKITIEN YHTIÖKOKOUKSEN EDUSTAJA

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 Asunto Oy Humppilan Linkkitien yhtiökokouksiin edustajaksi Markku Niinisen ja varaedustajaksi Maaret Thynellin.

EDUSTAJA KIINTEISTÖ OY KOIVUNIITYN YHTIÖKOKOUKSIIN 

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 Kiinteistö Oy Koivuniityn yhtiökokouksiin edustajaksi Mika Paavilaisen ja varaedustajaksi Maaret Thynellin.

EDUSTAJA KIINTEISTÖ OY HUMPPILAN SÄÄSTÖTALON KOKOUKSIIN

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 Kiinteistö Oy Humppilan Säästötalon yhtiökokouksiin edustajaksi Markku Niinisen ja varaedustajaksi Maaret Thynellin.

EDUSTAJAN VALITSEMINEN KIINTEISTÖ OY HUMPPILAN YRITYSTIE 4:N YHTIÖKOKOUKSIIN 

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 Kiinteistö Oy Humppilan Yritystie 4:n yhtiökokouksiin edustajaksi Kimmo Remeksen ja varaedustajaksi Mika Paavilaisen. 

EDUSTAJA HUMPPILAN KAUKOLÄMPÖ OY:N KOKOUKSIIN 

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 Humppilan Kaukolämpö Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi Janne Kankareen ja varaedustajaksi Mika Paavilaisen.

EDUSTAJA HUMPPILAN VESIHUOLTO OY:N KOKOUKSIIN 

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 Humppilan Vesihuolto Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi Mika Paavilaisen ja varaedustajaksi Erkki Ojasen.

EDUSTAJA HUMPPILAN OSUUSPANKIN OSUUSKUNTAKOKOUKSIIN 

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 Humppilan Osuuspankin osuuskuntakokouksiin edustajaksi Reija Kaarion ja varaedustajaksi Tuomo Haaksin.

EDUSTAJA JOKIOISTEN MUSEORAUTATIE OY:N KOKOUKSIIN 

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 Jokioisten Museorautatie Oy:n yhtiökokouksiin edustajaksi Kari Aholan ja varaedustajaksi Minna Aution.

EDUSTAJA LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLLON OSAKASKUNTIEN YHTEISEEN JÄTELAUTAKUNTAAN 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee edustajan ja varaedustajan Loimi-Hämeen Jätehuollon osakaskuntien yhteiseen jätelautakuntaan. 

EDUSTAJA TOTTAMUSSUON METSÄAUTOTIEN OSAKKAIDEN KOKOUKSIIN

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 Tottamussuon Metsäautotien osakkaiden kokouksiin edustajaksi Janne Kankareen ja varaedustajaksi Mika Paavilaisen.  

EDUSTAJAN VALITSEMINEN RUOSTEJÄRVEN HOITOKUNTAAN

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 Ruostejärven hoitokuntaan edustajaksi Minna Aution. 

EDUSTAJA KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N KOKOUKSIIN 

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021–2025 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n kokouksiin edustajaksi Reija Kaarion ja varaedustajaksi Minna Aution. 

EDUSTAJA FORSSAN YHTEISLYSEON JOHTOKUNTAAN 

Kunnanhallitus valitsi Anssi Lepistön edustajaksi ja Anu Lyytisen varaedustajaksi Forssan yhteislyseon johtokuntaan toimikaudeksi 2021–2025.

EDUSTAJA HÄMEEN KESÄYLIOPISTON NEUVOTTELUKUNTAAN

Kunnanhallitus valitsi Anssi Lepistön edustajaksi Hämeen kesäyliopiston neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2021–2025. 

LOIMIJOEN KUNTAPALVELUT OY:N HALLITUKSEN JÄSENEN NIMEÄMINEN

Kunnanhallitus päätti nimetä Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallitukseen Humppilan kunnan ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhteisen edustajan, LHKK:n Elinvoimajohtaja Tanja Paassillan. 

VALTUUSTOALOITE YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISESTÄ HUMPPILAN KUNNASSA 

Minna Autio on tehnyt valtuuston kokouksessa 17.6.2021 valtuustoaloitteen yhdenvertaisuuden edistämisestä Humppilan kunnassa. 

Kunnanhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen hallintojohtajan valmisteltavaksi. 

VALTUUSTOALOITE KÄTÖNTIEN PYÖRÄTIEN PIDENTÄMISESTÄ 

Marko Huhtanen on tehnyt valtuuston kokouksessa 26.8.2021 valtuustoaloitteen Kätöntien pyörätien pidentämisestä. 

Kunnanhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 

LAUSUNTO VALTION VÄYLÄVERKON INVESTOINTIOHJELMASTA VUOSILLE 2022–2029

Väylävirasto on pyytänyt 15.9.2021 mennessä lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022-2029.

Kunnanhallitus päätti antaa lausunnon Väylävirastolle. 

VANHUSNEUVOSTON NIMEÄMISPYYNTÖ

Humppilan kunnan vanhusneuvostossa on ollut edustus eläkejärjestöistä, lautakunnista, hallituksesta sekä FSHKY:stä. 

Kunnanhallitus päätti nimetä vanhusneuvostoon kunnanhallituksen edustajaksi Markku Niinisen ja pyytää lautakuntia ja eläkeläisjärjestöjä nimeämään omat edustajansa vanhusneuvostoon. 

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JA SEUDULLISEN TYÖLLISYYDENHOIDON SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymäjohtaja Maaria Silvius on tiedustellut Humppilan kunnalta edustusta työryhmään työllisyydenhoidon jatkosuunnittelua aiesopimuksen pohjalta. Käydyissä keskusteluissa on nähty hyväksi kokoonpano, jossa on edustus sekä työpajalta, että johtavista viranhaltijoista. 

Kunnanhallitus päätti nimetä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän työllisyyden hoidon työryhmään Humppilan kunnan edustajiksi Jaana Löyttymäen, Marko Huhtasen, Matias Penttisen ja Jyri Sarkkisen. 

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN VASTINEPYYNTÖ 20694/2021 KOSKIEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTÄ 54§/21.4.2021

Vaasan hallinto-oikeus on varannut Humppilan kunnalle tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen koskien teknisen lautakunnan päätöstä 54§/21.4.2021, jolla tekninen lautakunta myönsi Humppilan Kaukolämpö Oy:lle ympäristöluvan kiinteistölle 103-402-6-633. Ympäristölupa koskee energiantuotantolaitoksen toimintaa sekä jätteen ammattimaista käsittelyä ja hyödyntämistä.

Kunnanhallitus päätti antaa Vaasan hallinto-oikeudelle kirjallisen vastineen seuraavasti:

Humppilan Kaukolämpö Oy:n voimalaitosrakennus on valmistunut KTJ:n rakennustietojen mukaan vuonna 1994 ja ollut toiminnassa ko. ajankohdasta lähtien. Maakuntakaavassa (2040) alue on merkitty työpaikka-alueeksi (TP). Voimassa olevan Kirkonseudun rakennuskaavan muutos on hyväksytty Humppilan kunnanvaltuustossa voimalaitosrakennuksen ollessa jo toiminnassa ja ko. kaavan mukaisesti alue on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Alueiden käyttö on merkittäviltä osin toteutunut. Edellä oleva huomioiden ympäristöluvan myöntäminen ei siten edellyttänyt nykyisen kaavan ajanmukaisuuden arviointia.

Tieyhteys kiinteistölle 103-402-6-633 on muodostunut lohkomisessa, rekisteröity 27.12.1994 ja alueellisessa tietoimituksessa v. 2017 viety kiinteistörekisteriin käyttöoikeusyksikkönä K14680. Ajoneuvoliittymän sijainti Humppilantiellä on kaavan mukainen.

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Juha Laaksonen ei ole ollut esteellinen hallintolain 27 § ja 28 § perusteella. 

VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022–2024 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 

Kunnanhallitus hyväksyi ohjeet noudatettaviksi vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman laadinnassa. 

MUUT ASIAT

Keskusteltiin kunnanjohtajan osallistumisesta Hämeen Liiton järjestämälle Asumisen Häme -opintomatkalle Tanskaan 3.-5.11.2021 yhdessä muiden maakunnan kuntajohtajien kanssa. Opintomatka on kunnalle maksuton. Kunnanhallitus piti osallistumista hyvänä ajatuksena.