Ajankohtaista

10.09.2021

Teknisen lautakunnan päätöksiä 18.8.2021


LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE PMA-YHTYMÄ OY:N HAKEMUKSESTA

Tekninen lautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien PMA -Yhtymä Oy:n hakemusta lausunnon, että esitettyä pohjaveden tarkkailua ei ole syytä lopettaa kokonaan. Kaatopaikka on jälkihoidettava siten, ettei siitä pitkänkään ajan kuluessa aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ilman valvontaa ei pystytä seuraamaan kaatopaikan terveys- ja ympäristövaikutuksia.

Pohjaveden kolmen vuoden välein tehtävää laajempaa tarkkailua tulee jatkaa nykyisen tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Myös kaatopaikan rakenteiden kuntoa sekä mahdollisia painumien ja halkeamien tarkkailua tulee jatkaa. Myös tämä tarkkailu voisi olla joka kolmas vuosi nykyisen kahden vuoden välein tehtävän tarkastuksen sijaan. 

 

KIINTEISTÖTIETOKANNAN PÄIVITYS

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 19.5.2021 valita kiinteistötietokannan päivitystyöhän FCG Finnish Consulting Group Oy:n. 

Lautakunta päätti hyväksyä sopimusluonnoksen ja valtuutti teknisen johtajan allekirjoittamaan Humppilan kunnan ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n välisen sopimuksen.

 

MUUT ASIAT

- Kirkkotien ja Kirkkopellontien risteyksen ja muiden kaava-alueiden näkyvyyden parantaminen

- Uudenmaan ELY-keskukselle pyyntö käytöstä poistettujen linja-autopysäkkien merkkien poistamisesta

 

HUMPPILAN URHEILUPUISTON HUOLTORAKENNUKSEN INVESTOINTILUPA JA KILPAILUTTAMINEN

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 9.6.2021 hyväksyä urheilupuiston huoltorakennukseen liittyvän investoinnin toteuttamisen suunnitteluun liittyvien töiden osalta ja kilpailuttaa urheilupuiston huoltorakennuksen rakentaminen pienhankintana KVR-urakkana.

Lautakunta päätti keskeyttää hankinnan, koska määräaikaan mennessä ei saapunut tarjouksia eikä näin ollen saavutettu mahdollisuutta tehdä vertailua tarjousten välillä.

 

KAUPPILANTIEN SILLAN SUUNNITTELUPERUSTEET

Lautakunta päätti valita Kauppilantien sillan suunnitteluperusteeksi liimapuupalkkisiltaratkaisun. Perusteena alustava kustannusarvio sekä soveltuminen rakennuspaikalle ja Kauppilan alueen ympäristöön.

 

ASFALTTIASEMAN REKISTERÖINTI YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN; ASFALTTIKALLIO OY, JOKIOISTENTIE 477, 103-401-1-16

Tekninen lautakunta päätti merkitä tiedoksi, että Asfalttikallio Oy:n asfalttiasema kiinteistöllä 103-401-1-16 osoitteessa Jokioistentie 477, 31640 Humppila, on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 17.8.2021.