Ajankohtaista

09.09.2021

Kunnanvaltuuston päätökset 26.8.2021


VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN

Kunnanvaltuusto valitsi
 1) vuosiksi 2021-2025 valtuuston vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:
 Varsinainen jäsen:              Henkilökohtainen varajäsen:
 Janne Kankare                     Kimmo Remes
 Markku Niininen                 Marita Ketola
 Virpi Hautala                        Johanna Valtanen
 Minna Autio                         Marko Huhtanen
 Jukka Lintukangas               Tuomo Haaksi
 2) puheenjohtajaksi Janne Kankareen ja varapuheenjohtajaksi Markku Niinisen. 

VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanvaltuusto päätti puheenjohtajien toimikaudeksi 2+2 vuotta, joka mahdollistaa ryhmien sisäiset vaihdokset. Ensimmäinen kausi kattaa vuodet 2021-2023 ja toinen kausi vuodet 2023-2025, ja valitsi valtuuston puheenjohtajaksi Marita Ketolan, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Vesa-Pekka Hirviojan ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Juha Laaksosen. 

KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN

Kunnanvaltuusto päätti, että
 1) kunnanhallituksen toimikausi on 2+2 vuotta, joka mahdollistaa ryhmien sisäiset vaihdokset. Ensimmäinen kausi kattaa vuodet 2021-2023 ja toinen kausi vuodet 2023-2025,
 2) kunnanhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ovat seuraavat:
 Varsinainen jäsen:              Henkilökohtainen varajäsen:
 Kari Ahola                            Hannu Räsänen
 Reija Kaario                         Tiia Räsänen
 Markku Niininen                 Markus Seuranen
 Virpi Hautala                        Johanna Valtanen
 Erkki Ojanen                        Reetta Räsänen
 Tanja Leinonen                   Kimmo Remes
 Tuomo Haaksi                     Jukka Lintukangas
 3) puheenjohtajaksi valittiin Kari Ahola ja varapuheenjohtajaksi Reija Kaario.
 
Lisäksi Keskustan ja Kokoomuksen ryhmät ovat sopineet, että ensimmäisen kauden   päättyessä vuonna 2023 siirtyy Keskustan mies (jäsen) + nainen (varajäsen) – paikka     Kokoomukselle toisen kauden ajaksi. Paikat jakautuvat seuraavasti:
Keskusta 2021-2023: 3 paikkaa, 2023-2025: 2 paikkaa
Kokoomus 2021-2023: 1 paikka, 2023-2025: 2 paikkaa 

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI
2021-2025

Kunnanvaltuusto päätti, että
 1) sivistyslautakunnan toimikausi on 2+2 vuotta, joka mahdollistaa ryhmien sisäiset vaihdokset. Ensimmäinen kausi kattaa vuodet 2021-2023 ja toinen kausi vuodet 2023-2025,
 2) sivistyslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ovat seuraavat:
 Varsinainen jäsen:              Henkilökohtainen varajäsen:
 Markus Seuranen               Niko Virtanen
 Johanna Valtanen               Virpi Hautala
 Kalle Välisaari                      Hannu Torvinen
 Tiia Räsänen                        Tytti Sippo
 Ernesti Kemppainen          Tanja Leinonen
 Hanne Seestie                     Janne Kankare
 Marcia Partanen                 Pekka Niinikoski
 3) puheenjohtajaksi valittiin Markus Seuranen ja varapuheenjohtajaksi Johanna Valtanen. 

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN TEKNISEEN LAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

Kunnanvaltuusto päätti, että
 1) teknisen lautakunnan toimikausi on 2+2 vuotta, joka mahdollistaa ryhmien sisäiset vaihdokset. Ensimmäinen kausi kattaa vuodet 2021-2023 ja toinen kausi vuodet 2023-2025,
 2) teknisen lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ovat seuraavat:
 Varsinainen jäsen:              Henkilökohtainen varajäsen:
 Juha Laaksonen                   Virpi Hautala
 Reija Kaario                          Riitta Nokkala
 Timo Nikkanen                    Jorma Sulonen
 Reetta Räsänen                   Erkki Ojanen
 Marko Huhtanen                Tiia Räsänen
 Hanne Seestie                     Kimmo Remes
 Mika Paavilainen                 Pekka Niinikoski
 3) puheenjohtajaksi valittiin Juha Laaksonen ja varapuheenjohtajaksi Reija Kaario. 

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 2021-2025

Kunnanvaltuusto päätti, että
 1) elämänlaatulautakunnan toimikausi on 2+2 vuotta, joka mahdollistaa ryhmien sisäiset vaihdokset. Ensimmäinen kausi kattaa vuodet 2021-2023 ja toinen kausi vuodet 2023-2025,
 2) elämänlaatulautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ovat seuraavat:
 Varsinainen jäsen:              Henkilökohtainen varajäsen:
 Vesa-Pekka Hirvioja            Rami Reunanen
 Tytti Sippo                            Tiia Räsänen
 Niina Mäkelä                        Anja Yli-Viikari
 Hannu Räsänen                   Sami Mustajärvi
 Markus Seuranen                Niko Virtanen
 Minna Autio                          Kati Tiilikkala
 Tuomo Haaksi                      Jukka Lintukangas
 3) puheenjohtajaksi valittiin Vesa-Pekka Hirvioja ja varapuheenjohtajaksi Tytti Sippo.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA

Kunnanvaltuusto
 1) asetti tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
 Varsinainen jäsen:               Henkilökohtainen varajäsen:
 Mika Paavilainen                  Pekka Niinikoski
 Hannu Mustonen                 Outi Prehti-Vedenpää
 Maaret Thynell                      Marja Niittymäki
 Kari Laaksonen                     Pentti Kauppi
 Elena Mattila                          Jouko Alhainen
 2) valitsi puheenjohtajaksi Mika Paavilaisen ja varapuheenjohtajaksi Hannu Mustosen. 

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALINTA

Kunnanvaltuusto
 1) vahvisti valittavien varajäsenten lukumääräksi seitsemän,
 2) valitsi vuosiksi 2021-2025 keskusvaalilautakuntaan seuraavat jäsenet:
 Varsinainen jäsen:                Varajäsen
 Riitta Nokkala                        1. Hannu Torvinen
 Outi Prehti-Vedenpää          2. Arja Koivula
 Ari Valta                                  3. Kari Laaksonen
 Kati Tiilikkala                          4. Taisto Nieminen
 Pentti Kauppi                         5. Aila Alhainen
                                                  6. Eevastiina Perälä
                                                  7. Reijo Syrjälä
 3) valitsi puheenjohtajaksi Riitta Nokkalan ja varapuheenjohtajaksi Outi Prehti-Vedenpään. 

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN

Kunnanvaltuusto
 1) valitsi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen seuraavat henkilöt: Reetta Räsänen (kesk.), Reija Kaario (sdp) ja Tanja Leinonen (kok.)
 2) valitsi hallituksen jäseneksi Tuomo Haaksin ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Lintukangaksen. 

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI

Kunnanvaltuusto valitsi Hannu Mustosen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastuslautakuntaan. 

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON

Kunnanvaltuusto valitsi seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuustoon 2021-2025:
Varsinainen jäsen:              Henkilökohtainen varajäsen:
Johanna Valtanen               Reetta Räsänen
Tiia Räsänen                        Markus Seuranen

JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON

Kunnanvaltuusto valitsi seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon:
Varsinainen jäsen:              Henkilökohtainen varajäsen:
Janne Kankare                     Vesa-Pekka Hirvioja
Markus Seuranen               Markku Niininen

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALITSEMINEN

Kunnanvaltuusto valitsi seuraavat kahdeksan (8) kiinteistötoimitusten uskottua miestä toimikaudeksi 2021-2025:
Heikki Uusi-Kämppä, Tuija Miettinen, Teuvo Nieminen, Jari Järvinen, Sami Sulonen, Tanja Leinonen, Marko Huhtanen ja Tea Uusimäki.

EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN VALITSEMINEN SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVILLE

Kunnanvaltuusto valitsi Suomen Kuntaliiton vaalipiirikohtaisille kuntapäiville edustajaksi kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen ja varaedustajaksi valtuuston puheenjohtaja Marita Ketolan. 

KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALITSEMINEN

Kunnanvaltuusto valitsi käräjäoikeuden lautamiehiksi toimikaudeksi 2021-2025 Pekka Koskisen ja Timo Nikkasen. 

POLIISIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VALITSEMINEN

Kunnanvaltuusto valitsi poliisin neuvottelukunnan jäseneksi Minna Aution ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elena Mattilan toimikaudeksi 2021-2025. 

KUNTAVAALIEN TULOKSEN VAHVISTAMINEN JA JULKAISEMINEN SEKÄ TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN 

Kunnanvaltuusto merkitsi kuntavaalien tuloksen, sen vahvistamisen, julkaisemisen ja tiedottamisen tietoonsa saaduksi.             

MUUT ASIAT

Marko Huhtanen teki valtuustoaloitteen Kätöntien pyörätien jatkamisesta.