Ajankohtaista

29.06.2021

Kunnanhallituksen päätökset 21.6.2021


PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

Kunnanhallitus päätti myöntää perhepäivähoitajan toimen täyttöluvan ja valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin rekrytoimaan toimeen työntekijän.

SEUTUKIRJASTO-HANKKEEN TILANNE 

Louna-kirjastojen yhteinen Kirjastopalveluita seudullisesti -hanke on käynnissä 1.4.2020 – 31.12.2021. Hankkeessa selvitetään, millä hallintomallilla ja palvelurakenteella Louna-kirjastojen kirjastopalveluja voidaan jatkossa toteuttaa seudullisesti (Ypäjä, Tammela, Jokioinen, Humppila, Forssa). 

Selvitystyötä on tehty 1.4.2020 lähtien projekti- ja ohjausryhmän toimesta. Sopimusneuvottelut ovat olleet käynnissä 15.4. – 27.5.2021, ja neuvottelujen annista järjestettiin kaikille seudun valtuutetuille seminaari 3.6.2021.

Sopimusneuvotteluiden tavoitteena on ollut laatia seutukirjaston puitesopimus, joka sisältää mm. seutukirjaston hallintomallin, kustannusten jaon, henkilöstön siirtoperiaatteet sekä tukipalvelut.

Vastuukunniksi vastuukuntamallissa ilmoittautuivat selvitystyön aikana Forssan kaupunki ja Tammelan kunta.

Sopimusneuvotteluissa toivottiin lisäaikaa päätöksentekoon ja mahdollisten vaihtoehtoisten yhteistyömallien suunnitteluun. Hankkeen alkuperäinen aikataulu ei toteudu ja talousarviovalmistelu vuodelle 2022 tehdään kunnittain. Seutukirjastoasian käsittely jatkuu syksyllä 2021 ja siten päätöksenteko yhteistyösopimuksesta siirtyy seuraaville valtuustoille.

Kirjastoyhteistyö seudun kuntien kesken on kaikille kunnille tärkeä. Tavoitteena on ratkaisu, joka tekee Louna-kirjastoissa kuntien välisen yhteistyön oikeudenmukaiseksi, mutta samalla antaa kunnille mahdollisuuksia kuntakohtaisiin painotuksiin kunkin kunnan päätöksenteon kautta tulevin resurssein.

Kunnanhallitus merkitsi Kirjastopalveluja seudullisesti -hankkeen tilanteen tiedoksi saaduksi. 

KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAT

Kunnanhallitus päätti myöntää kunnanjohtaja Jyri Sarkkiselle vuosiloman ajalle 5.7.2021–9.7.2021 ja valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan hyväksymään neljä vuosilomapäivää heinä-elokuulle 2021. 

KUNTAVAALIEN TULOKSEN VAHVISTAMINEN JA JULKAISEMINEN SEKÄ TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi saaduksi ilmoituksen kuntavaalien tuloksesta sekä sen vahvistamisesta, julkaisemisesta ja tiedottamisesta sekä lähettää asian tiedoksi kunnanvaltuustolle. 

KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksen tietoonsa saaduksi.