Ajankohtaista

24.06.2021

Kunnanvaltuuston päätökset 17.6.2021


SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

Tarkastuslautakunta saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Kunnanvaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi saaduksi.

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tilinpäätöksen tietoonsa saaduksi ja tilikauden 2020 tulos 561 822,10 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille. 

Kunnanvaltuusto merkitsi tilinpäätöksen tietoonsa saaduksi ja päätti, että tilikauden 2020 tulos 561 822,10 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille. 

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2020

Kunnanhallitus merkitsi vuoden 2020 henkilöstökertomuksen tietoonsa saaduksi ja päätti lähettää sen tiedoksi valtuustolle.  

Kunnanvaltuusto merkitsi henkilöstökertomuksen tietoonsa saaduksi. 

VUODEN 2020 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Kunnanvaltuusto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi saaduksi, hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020

Tarkastuslautakunta on esittänyt valtuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2020.

Kunnanvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi saaduksi. 

PUOLIMATKAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Puolimatkan osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Puolimatkan osayleiskaavan. 

VALTUUSTOALOITE AURINKOPANEELIEN HANKKIMISEKSI JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEEN SÄHKÖÖN SITOUTUMISEKSI HUMPPILAN KUNNAN KIINTEISTÖISSÄ

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan selvityksen ja esittää valtuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.  

Kunnanvaltuusto totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.  

KOKOUSPALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLE 2021–2025

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kokouspalkkiot yhtenäistetään 60 € ja nuorisovaltuustolla 30 €. Lisäksi vuosipalkkiot ja vaalilautakunnan, -toimikunnan ja keskusvaalilautakunnan palkkiot pysyvät aiemmalla tasolla. 

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä kokouspalkkioiden yhtenäistämisen 60 € ja nuorisovaltuustolla 30 €. Lisäksi vuosipalkkiot ja vaalilautakunnan, -toimikunnan ja keskusvaalilautakunnan palkkiot pysyvät aiemmalla tasolla. 

MUUT ASIAT

Minna Autio teki valtuustoaloitteen yhdenvertaisuuden edistämisestä Humppilan kunnassa. 

Valtuutettuja, jotka jättävät valtuuston tämän kauden lopuksi, muistettiin.