Ajankohtaista

18.06.2021

Kunnanhallituksen päätökset 7.6.2021


KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Kunnanhallitus päätti todeta valtuuston kokouksen 20.5.2021 päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden täytäntöönpanon.

SADONKORJUUMARKKINOIDEN RAHOITUS

Sadonkorjuumarkkinat järjestetään Humppilassa, Lasitehtaan alueella, Suomen luonnon päivänä 28.8.2021. Tilaisuuden järjestelyihin on aiempina vuosina käytetty Kerttu Jokisen rahastoa esiintyjien, lavan, mainonnan ja muiden järjestelykulujen kattamiseen yhdessä vuosittaisen markkinointibudjetin kanssa. 

Kunnanhallitus päätti käyttää Kerttu Jokisen rahastosta 1500 € vuoden 2021 Sadonkorjuumarkkinoiden järjestämiseen.

OSTOLASKUJEN JULKAISEMINEN

Humppilan kunta on selvittänyt ostolaskujen julkaisuasiaa ja saanut tarjouksen talousjärjestelmätoimittajaltamme CGI:ltä. Julkaistava ostolasku sisältäisi maksun saajayrityksen nimen (ei toiminimiä), summan ja kustannuspaikan. Forssan seutukunnalla muut vastaavan aloitteen käsitelleet kunnat eivät ole toistaiseksi ottaneet ko. palvelua käyttöön.

CGI:n tarjous perustettavasta palvelusta ProEconomicaan on 2200 € perustamiskustannuksia sekä 432 € ylläpitokustannuksia per vuosi tällä hetkellä. 

Kunnanhallitus päätti pitäytyä alkuperäisessä suunnitelmassa ja valmistautua julkaisemaan ostolaskut Handata.fi -palvelussa.

SILVALAN KUOLINPESÄN VAROJEN KÄYTTÖ

Kunnanhallituksen kokouksessa 24.5.2021 pyydettiin selvitystä Silvalan kuolinpesän varojen käytöstä nyt kun valtuustokausi on lopuillaan ja kuolinpesän varallisuutta on valtuustokauden aikana käytetty. 

Silvalan kuolinpesä koostui asuntohuoneistosta, vähäisestä määrästä irtaimistoa sekä euromääräisestä summasta 662 401,49 €. Asunto on tällä hetkellä kunnan vuokraustoiminnassa ja vuokralaiset asuvat siellä parhaillaan. Irtaimisto on tällä hetkellä varastoitu kunnantalolle.                                 

Itse rahasumma on käytetty vuoden 2018 kunnan tuloksen nostamiseen positiiviseksi. Tilinpäätös on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 28.5.2019. Ilman Silvalan rahallista perintöä kunnan tulos olisi kyseisenä vuonna jäänyt 547 737,83 € negatiiviseksi. 

Lisäksi Silvalan mukaan on nimetty liikuntapuisto kunnantalon vieressä, mutta se on valmistunut vasta vuonna 2019. Varsinaisia Silvalan kuolinpesän varoja ei ole käytetty tähän puistoon, mutta ilman Silvalan perintöä puistoa tuskin olisi pystytty tällä aikataululla rakentamaan. 

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen Silvalan kuolinpesän varojen käytöstä. 

VALTUUSTOALOITE AURINKOPANEELIEN HANKKIMISEKSI JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEEN SÄHKÖÖN SITOUTUMISEKSI HUMPPILAN KUNNAN KIINTEISTÖISSÄ

Kunnanhallitus on kokouksessaan 107§/29.3.2021 päättänyt valtuuttaa teknisen lautakunnan valmistelemaan valtuustoaloitetta aurinkopaneelien hankkimiseksi ja ympäristöystävälliseen sähköön sitoutumiseksi Humppilan kunnan kiinteistöissä. 

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan selvityksen ja esittää valtuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty. 

NUORISOVALTUUSTON ALOITE PRIDE-LIPUTUKSESTA 

Nuorisovaltuusto on jättänyt aloitteen Pride-liputukseen osallistumisesta 28.6.–4.7.2021.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Humppilan kunta ei liputa Pridea.

PÄÄTÖSPYYNTÖ KANTA-HÄMEEN VÄLIAIKAISESTA VALMISTELUTOIMIELIMESTÄ 

Hämeen liitto on pyytänyt valmisteluryhmän pyynnöstä Kanta-Hämeen tulevan hyvinvointialueen voimaanpanolain mukaisia tahoja  päättämään väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajaorganisaatioksi Hämeen liiton, hyväksymään väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon valmisteluryhmän esityksen mukaisesti sekä nimeämään toimielimen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen omalta osaltaan tasa-arvolaki huomioiden. 

Kunnanhallitus päätti valita väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajaorganisaatioksi Hämeen liiton, hyväksyä väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon valmisteluryhmän esityksen mukaisesti sekä nimetä toimielimen jäseneksi Jyri Sarkkisen ja varajäseneksi Matias Penttisen.

LAUSUNTOPYYNTÖ KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIOON 2022 JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2022–2025

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on pyytänyt alueensa kunnilta lausuntoa koskien talousarviota 2022 ja taloussuunnitelmaa 2022–2025.

Kunnanhallitus merkitsi lausuntopyynnön tiedokseen ja antaa tarvittaessa lausuntonsa koskien Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin talousarviota ja taloussuunnitelmaa 2022– 2025. 

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KANTA-HÄMEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖRYHMÄÄN 

Loppuvuonna 2020 on valmistunut Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Seuraavaksi Hämeen liitto käynnistää suunnitelman seurannan ja toimeenpanon. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja siihen liittyvään toimenpidetaulukkoon voi tutustua Hämeen liiton nettisivuilla osoitteessa: https://www.hameenliitto.fi/alueidenkaytto-ja-saavutettavuus/liikennejarjestelma/kanta-hameen-ljs/
 
 Seuraavaksi Hämeen liitto käynnistää liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamiseen tähtäävän liikennejärjestelmätyöryhmän toiminnan. Työryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Työryhmä toimii Hämeen liiton puheenjohtajuudella ja siihen pyydetään mukaan kunnat, Uudenmaan sekä Hämeen ELY-keskukset, Väylä, Traficom, Liikenneturva ja elinkeinoelämää edustavat kauppakamarit.
 
 Hämeen liitto on pyytänyt nimeämään jäsenen ja varajäsenen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmään. 

Kunnanhallitus päätti nimetä Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmään jäseneksi vs. hallintojohtaja Matias Penttisen ja varajäseneksi kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen. 

KOKOUSPALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLE 2021–2025

Kuntien valtuustot päättävät luottamushenkilöiden palkkiotasosta yleensä kerran valtuustokaudessa ja muutokset astuvat voimaan useimmiten seuraavan valtuustokauden alussa.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kokouspalkkiot yhtenäistetään 60 € ja nuorisovaltuustolla 30 €. Lisäksi vuosipalkkiot ja vaalilautakunnan, -toimikunnan ja keskusvaalilautakunnan palkkiot pysyvät aiemmalla tasolla.