Ajankohtaista

07.06.2021

Teknisen lautakunnan päätöksiä 19.5.2021


KIRKONKULMAN YHTENÄISKOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON PERUSPARANTAMINEN

Tekninen lautakunta päätti, että Kirkonkulman yhtenäiskoulun jääkiekkokaukalon perusparantamiseen varaudutaan vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa.

 

 VALTUUSTOALOITE KUNTOPORTAIDEN RAKENTAMISESTA HUMPPILAAN

Valtuutettu Vesa-Pekka Hirvioja on tehnyt valtuustoaloitteen 24.3.2021 kuntoportaiden rakentamisesta Humppilaan. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 21.4.2021 perustaa laajan edustuksen työryhmän selvittämään kuntoportaiden sijaintia ja hinta-arviota sekä laatimaan yleisen kehityssuunnitelman harjunalueelle. Lautakunta valitsi oman edustajansa työryhmään.

 

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2021

Tekninen lautakunta hyväksyi yksityistieavustukset maksettavaksi avustusehdot täyttäville kunnille. Avustukset maksetaan 31.5.2021. Lautakunta päätti, että päätös on ehdollinen niiden tiekuntien osalta, joiden rekisteritietoja on täydennettävä. Mahdollisuus tietojen päivittämiseen on 18.6.2021 asti.

 

KAUPPAKULMAN VUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON KÄYTÖSSÄ OLEVILLE TILOILLE

Tekninen lautakunta määritti Jokiläänin kansalaisopiston käytössä olevien tilojen vuokran.

 

VALTUUSTOALOITE AURINKOPANEELIEN HANKKIMISEKSI JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEEN SÄHKÖÖN SITOUTUMISEKSI HUMPPILAN KUNNAN KIINTEISTÖISSÄ

Valtuutettu Minna Autio on tehnyt valtuustoaloitteen 17.2.2021 koskien aurinkopaneelien hankkimista ja ympäristöystävälliseen sähköön sitoutumista Humppilan kunnan kiinteistöissä.

Humppilan kunnalla on yhteistyösopimus Veni Energia Oy:n kanssa 31.12.2022 asti. Sähkön oston hankintasopimus on kilpailutettu keväällä 2020 ja tekninen lautakunta valitsi kokouksessaan 15.4.2020 sähköntoimittajaksi Porvoon Energia Oy:n sopimuskaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022.

Tekninen lautakunta päätti toteuttaa vuoden 2021 aikana selvityksen aurinkopaneelien hankkimisesta kunnan kiinteistöihin. Tässä yhteydessä kartoitetaan optimaaliset aurinkopaneelien sijoituspaikat ja selvitetään kustannusvaikutukset. Aurinkopaneelien hankkimisesta päätetään vuoden 2022 talousarvion yhteydessä. 1.1.2023 alkavan sopimuskauden sähkön oston hankintasopimuksen kilpailuttamisessa huomioidaan ehto ympäristöystävällisesti tuotetun uusiutuvan sähkön hankinnasta.

 

KIINTEISTÖTIETOKANNAN PÄIVITYS

Tekninen lautakunta päätti valita tarjousvertailun perusteella kiinteistötietokannan päivitystyöhön FCG Finnish Consulting Group Oy:n.

 

SÄÄSTÖTALON ALAKERRAN ASUNNON VUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN

Tekninen lautakunta päätti Säästötalon asunnosta perittävästä kuukausittaisesta vuokrasta.

 

MUUT ASIAT

Tuotiin tiedoksi seuraavat asiat:

- keskusteltiin liiketilojen vuokrista

- keskusteltiin Koivistonlammin tilauskatsauksesta

- keskusteltiin viheralueiden hoidosta

- keskusteltiin teknisen lautakunnan viimeisen kokouksen järjestämisestä