Ajankohtaista

01.06.2021

Kunnanhallituksen päätökset 24.5.2021


KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN § 157 TARKASTAMINEN 

Kunnanhallituksen kokouksessa 10.5.2021 toinen pöytäkirjantarkastaja poistui kokouksesta viimeisen pykälän käsittelyn aikana, jolloin hän ei voi tarkastaa ko. pykälää.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä 10.5.2021 kokouksen pöytäkirjan pykälän 157. 

LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JA SEUDULLISEN TYÖLLISYYDENHOIDON SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN

Humppilan kunta on yhdessä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kanssa keskustellut seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelusta. Keskustelujen tavoitteena on solmia aiesopimus Humppilan kunnan ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän välille seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelun edistämiseksi. Aiesopimuksen ovat aiemmin hyväksyneet Tammelan, Jokioisten ja Ypäjän kunnanhallitukset.

Sopimuskokonaisuus koostuu kolmesta sopimuksesta, jotka ovat aiesopimus, allianssisopimus ja palvelusopimus. Ensimmäisenä näistä käsitellään aiesopimus. 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymäjohtaja Maaria Silvius on kutsuttu kunnanhallituksen kuultavaksi kertomaan seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelun tilanteesta ja miten prosessi voisi edetä Humppilan kunnan ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän välillä.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi saaduksi yhtymäjohtajan esittelyn seudullisen työllisyydenhoidon suunnittelusta ja päätti hyväksyä aiesopimuksen.

PUOLIMATKAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Puolimatkan osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä.

PUOLIMATKAN ASEMAKAAVA   

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Puolimatkan asemakaavaehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti, pyytää asemakaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot ja että kunnan jäsenille sekä osallisille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa. Muistutus tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. 

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOUUDISTUSTA VALMISTELEVAAN TOIMIELIMEEN 

Kunnanhallitus merkitsi valmistelun tiedokseen, totesi Hämeen liiton toimivan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettajaorganisaationa ja nimesi väliaikaisen valmistelutoimielimen varsinaiseksi jäseneksi kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen.

HUMPPILAN KUNNAN OSUUSPANKIN TILIEN YHDISTÄMINEN 

Humppilan kunnalla on nykyisellään Humppilan-Metsämaan Osuuspankissa kolme tiliä. Yrjö Silvalan kuolinpesän tili on ollut verotuksellisista syistä toistaiseksi ennallaan omana tilinään ja tämän lisäksi kunnalla on myös kuukausimaksullinen, luotollinen tili. Kolmatta tiliä kunta käyttää päivittäisissä rahaoperaatioissa. 

Kunnanhallitus päätti lakkauttaa Silvalan kuolinpesän tilin FI57 5060 0250 0631 34 sekä kunnan oman, luotollisen tilin FI49 5060 0220 0220 87 ja siirtää näillä tileillä olevat varat jäljelle jäävälle kunnan tilille FI04 5060 0210 0002 75. Lisäksi seuraavaan kunnanhallitukseen tuodaan pykälänä selvitys Silvalan kuolinpesän varoista ja käyttökohteista.