Ajankohtaista

31.05.2021

Kunnanvaltuuston päätökset 20.5.2021


VALTUUSTON 1.5. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

Kunnanvaltuusto tarkasti ja hyväksyi valtuuston 1.5. kokouksen pöytäkirjan.

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN VUOSIRAPORTTI 2019

Kunnanvaltuusto hyväksyi seudullisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportin. 

VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy viemärilaitoksen toiminta-alueen päivittämisen karttaehdotuksen mukaisesti. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi viemärilaitoksen toiminta-alueen päivittämisen karttaehdotuksen mukaisesti. 

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN

Kunnanvaltuusto päätti myöntää Johanna Valtaselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen paikalta ja olla valitsematta seitsemättä varajäsentä keskusvaalilautakuntaan. 

VALTUUSTOALOITE KUNNANVALTUUSTON KOKOUSKUTSUJEN ILMOITTAMISESTA PAIKALLISLEHDESSÄ

Kunnanhallitus päätti merkitä vs. hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Kunnanvaltuusto päätti merkitä vs. hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN KUNNAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN JULKAISEMISESTA 

Kunnanhallitus päätti merkitä vs. hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Kunnanvaltuusto päätti merkitä vs. hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN KUNNAN ASIAKIRJOJEN JULKAISEMISESTA 

Kunnanhallitus päätti merkitä vs. hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Kunnanvaltuusto päätti merkitä vs. hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

VALTUUSTOALOITE KESTÄVÄN KEHITYKSEN BUDJETOINNISTA JA ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA

Kunnanhallitus päätti merkitä vs. hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Kunnanvaltuusto päätti merkitä vs. hallintojohtajan tekemän selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN KUNNAN KOULUKULJETUSSÄÄNNÖN UUDISTAMISESTA

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi sivistyslautakunnan vastauksen Aira Suikin ja yhdeksän muun valtuutetun valtuustoaloitteeseen ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Kunnanvaltuusto päätti merkitä sivistyslautakunnan vastauksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. 

VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELYTILANNE 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä valtuustoaloitteiden käsittelytilannetta koskevan selvityksen ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.

Kunnanvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteiden käsittelytilannetta koskevan selvityksen tiedoksi. 

KUNNANJOHTAJAN KEHITYSKESKUSTELU 

Kunnanhallitus päätti viedä kunnanjohtajan kehityskeskustelun tulokset kunnanvaltuuston käsittelyyn. 

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan kehityskeskustelun tulokset. 

ALOITE KUNNANJOHTAJAN VIRKASUHTEEN KOEAIKAPURKAMISEKSI

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan virkasuhteen koeaikapurkamisesta tehdyn aloitteen. Asiaa on käsitelty 1.5. valtuuston iltakoulussa ja valtuustossa. 

Vesa-Pekka Hirvioja esitti eriävän mielipiteen puheenvuoron epäämisen perusteella.

MAANVUOKRAUSSOPIMUS BESTPARK OY:N KANSSA

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä 45 000 euron investoinnin, joka huomioidaan vuoden 2021 1. talousarviomuutoksessa. 

Lisäksi kunnanhallitus päätti hyväksyä aiemmin hyväksyttyyn maanvuokrasopimukseen lisäyksen 2000€ vuosittaisesta lisämaksusta 20 ensimmäisen vuoden ajalle ja maininnan siitä, että vuokralainen vastaa alueen liittymis- ja käyttömaksuista. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 45 000 euron investoinnin, joka huomioidaan vuoden 2021 1. talousarviomuutoksessa.

KUNNAN OMISTAMIEN KOY KOIVUNIITYN, ASOY KALLIORINTEEN JA ASOY KALLIOPUISTON VALTIONKONTTORIN LAINOJEN LYHENNYKSET 2021-22

Kunnanvaltuusto päätti, että Humppilan kunta huolehtii omistamiensa yhtiöiden maksukyvystä antamalla korotonta lainaa Koy Koivuniitylle 24 836,88 euroa, AsOy Kalliorinteelle 20 000 euroa ja AsOy Kalliopuistolle 10 000 euroa vuosina 2021-22 kahdenkymmen vuoden takaisinmaksuajalla.