Ajankohtaista

20.05.2021

Kunnanhallituksen päätökset 10.5.2021


VUODEN 2021 YHDISTYSAVUSTUSTEN HAKEMINEN

Määräaikaan mennessä yhdistysavustushakemuksia saapui 19 kappaletta. Haettava kokonaissumma näissä yhdistysavustushakemuksissa oli välillä 290€ - 5000€, yhteensä
19 304€. Lisäksi kaksi avustusta hakevaa yhdistystä pyysi saada tulla huomioiduksi avustuksia myönnettäessä. 

Kunnanhallitus päättI yhdistysavustusten myöntämisestä liitteen 62 mukaisesti. 

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2020

Humppilan kunnassa laaditaan vuosittain erillinen henkilöstökertomus. Henkilöstökertomus antaa tietoja mm. henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista, henkilöstön ikääntymisestä, poissaoloista, lähtövaihtuvuudesta ja työhyvinvoinnista. 

Kunnanhallitus merkitsI vuoden 2020 henkilöstökertomuksen tietoonsa saaduksi ja päättI lähettää sen tiedoksi valtuustolle.  

TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

Kunnanhallitus päätti myöntää toimistosihteerin toimeen täyttöluvan ja valtuuttaa vs. hallintojohtajan rekrytoimaan uuden vakituisen toimistosihteerin. 

LIUKUVAN TYÖAJAN MUUTTAMINEN 

Humppilan kunnassa liukuva työaika on tällä hetkellä 0 - +60 tuntia. 

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt liukuvaa työaikaa kokouksessaan 26.4.2021 ja se esittää kunnanhallitukselle työaikaliukuman muuttamista välille -5 - +25 tuntia.

Kunnanhallitus päätti muuttaa liukuvan työajan välille -5 - +25 tuntia. 

KUNNAN OMISTAMIEN KOY KOIVUNIITYN, ASOY KALLIORINTEEN JA ASOY KALLIOPUISTON VALTIONKONTTORIN LAINOJEN LYHENNYKSET 2021-22

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Humppilan kunta huolehtii omistamiensa yhtiöiden maksukyvystä antamalla korotonta lainaa Koy Koivuniitylle 24 836,88 euroa, AsOy Kalliorinteelle 20 000 euroa ja AsOy Kalliopuistolle 10 000 euroa vuosina 2021-22 kahdenkymmen vuoden takaisinmaksuajalla.

MAANVUOKRAUSSOPIMUS BESTPARK OY:N KANSSA

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä 45 000 euron investoinnin, joka huomioidaan vuoden 2021 1. talousarviomuutoksessa.

Lisäksi kunnanhallitus päätti hyväksyä aiemmin hyväksyttyyn maanvuokrasopimukseen lisäyksen 2000€ vuosittaisesta lisämaksusta 20 ensimmäisen vuoden ajalle ja maininnan siitä, että vuokralainen vastaa alueen liittymis- ja käyttömaksuista. 

VAALILAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN 

Kunnanhallitus päätti myöntää Hanne Seestielle ja Kari Laaksoselle eron vaalilautakunnasta ja nimittää vaalilautakunnan jäseneksi Kaija Romppaisen ja varajäseneksi Joonas Heikkilän.  

KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODELLE 2021

Kunnanhallitus päätti nimetä kutsuntalautakuntaan vuodelle 2021 jäseneksi Timo Nikkasen, 1. varajäseneksi Vesa-Pekka Hirviojan ja 2. varajäseneksi Jukka Rouhiaisen. 

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS AJANKOHTAISIIN SEUDULLISIIN ASIOIHIN 

Kunnanjohtaja Jyri Sarkkinen esitteli kunnanhallitukselle ajankohtaisia seudullisia asioita.

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi kunnanjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat ja päätti esittää, että Humppilan kunta on Vatessa varsinaisena jäsenenä. 

KUNNANVALTUUSTON TULEVIEN KOKOUSTEN PÄIVÄMÄÄRÄT

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja määritti seuraavat valtuuston kokousten päivämäärät:
20.5. klo. 18.30 ja 17.6. klo. 18.30.

Lisäksi kunnanhallitus tulee kokoontumaan seuraavasti:
24.5. klo. 18, 7.6. klo. 18 ja 21.6. klo. 18. 

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi esitetyt kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokousaikataulut. 

KUNNANHALLITUKSEN RISTIRIITAISESTI TULKITTAVAN PÄÄTÖKSEN KUMOAMINEN 

Vesa-Pekka Hirvioja esitti, että hallintosäännön ristiriitaisesti tulkittavien 26 § ja 159 § johdosta kunnanhallituksen päätös 30 §/25.1.2021 kumotaan ja muutetaan siten, että sopimuksen allekirjoittavat sekä kunnanjohtaja, että vs. hallintojohtaja. 

Aira Suikki, Aila Suikkanen ja Timo Nikkanen kannattivat Vesa-Pekka Hirviojan esitystä. 

Kunnanhallitus päätti kumota kunnanhallituksen päätöksestä 30 §/25.1.2021 kohdan 2. ja muuttaa kohtaa siten, että kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen ja vs. hallintojohtaja Matias Penttisen allekirjoittamaan sopimuksen. 

ESILLE NOUSSUT KIUSAAMISTAPAUS

Aira Suikki otti esille, että eräät valtuutetut ovat julkisuudessa syyllistäneet kunnanjohtajan erottamisesta aloitteen tehneitä kiusaamisesta. 

Kunnanhallitus keskusteli kiusaamisesta ja keskustelua jatketaan valtuuston iltakoulussa.