Ajankohtaista

06.05.2021

Teknisen lautakunnan päätöksiä 21.4.2021


HÄMEEN KULJETUS OY:N MAA-AINESLAIN MUKAINEN LUPA KIINTEISTÖLLE KANGASRIMMI 103-402-4-39

Tekninen lautakunta myönsi maa-aineslain mukaisen luvan Hämeen Kuljetus Oy:lle tilalle Kangasrimmi 103-402-4-39.

 

HUMPPILAN KAUKOLÄMPÖ OY:N YMPÄRISTÖLUPA KIINTEISTÖLLE 103-402-6-633

Tekninen lautakunta myönsi ympäristöluvan Humppilan Kaukolämpö Oy:lle kiinteistölle 103-402-6-633.

 

VALTUUSTOALOITE KUNTOPORTAIDEN RAKENTAMISESTA HUMPPILAAN

Valtuutettu Vesa-Pekka Hirvioja on tehnyt valtuustoaloitteen kuntoportaiden rakentamisesta Humppilaan. Lautakunta päätti kokouksessaan 24.3.2021 antaa kunnanhallitukselle valtuutettu Vesa-Pekka Hirviojan valtuustoaloitteeseen kuntoportaiden rakentamisesta Humppilaan seuraavan vastauksen: 

Kuntoportaiden rakentamiseen ei ole varauduttu vuoden 2021 talousarviossa, joten hanketta valmistellaan siten, että hanke olisi mahdollista toteuttaa v. 2022. Tekninen lautakunta selvittää vuoden 2021 aikana kuntoportaiden rakentamisen kustannusarvion sekä mahdollista sijaintia. 

Kunnanhallituksen päätöksellä asia palautettiin valmisteluun ja teknistä lautakuntaa pyydettiin perustamaan laajan edustuksen työryhmä selvittämään kuntoportaiden sijaintia ja hintaa sekä yleistä kehityssuunnitelmaa harjun alueelle.

Lautakunta päätti perustaa laajan edustuksen työryhmän seuraavasti: lautakuntia pyydetään nimeämään työryhmään edustaja ja ilmoittamaan edustajan yhteystiedot tekniselle johtajalle 31.5.2021 mennessä. Nuorisovaltuusto ja vanhusneuvosto voivat halutessaan nimetä työryhmään edustajan. Lisäksi työryhmään nimetään toimialajohtajat, rakennusmestari, Humppilan Vesihuolto Oy:n edustaja ja seudullisen ympäristönsuojelun edustaja. Tarvittaessa työryhmän kokouksiin voidaan kutsua muita osallistujia. Työryhmän tavoitteena on selvittää kuntoportaiden sijainti, hinta-arvio sekä laatia yleinen kehityssuunnitelma harjun alueelle. Ensimmäinen kokous järjestetään kesäkuussa 2021. Tavoitteena on, että selvitystyö valmistuu syksyllä 2021.

 

FRISBEEGOLFRADAN RAKENTAMINEN PUISTOHARJUN ALUEELLE

Lautakunta päätti sijoittaa frisbeegolfradan lähtöpaikan Mäntyrinteen puolelle ja valtuutti teknisen johtajan ja rakennusmestarin tekemään tarvittavat hankinnat frisbeegolfradan rakentamiseksi kustannusarvion mukaisesti.

 

MUUT ASIAT 

Tuotiin tiedoksi seuraavat asiat:

- liikenneympyrän istutusten kunnostaminen 

- Koivistonlammin tilannekatsaus 

- Humppilan Vesihuolto Oy:n ja Humppilan kunnan väliset säännölliset yhteistyöpalaverit 

- kiinteistötietopäivityksen tilannekatsaus 

- ala-asteen jääkiekkokaukalon asfaltoinnista tehdään pykälä toukokuun lautakuntaan

- Kaartokallion puistoalueen harvennustarve

- Päivänpaisteen päiväkodin tilantarve suurempi nykyisillä lapsimäärillä, mahdollinen päiväkodin laajentaminen

  

JÄTEVEDEN KÄYTTÖMAKSUSTA VAPAUTUKSEN TAI LYKKÄYKSEN TAI 

ERITYISPERUSTEISEN MAKSUN HAKEMINEN

Lautakunta päätti linjata jäteveden käyttömaksusta vapautuksen tai lykkäyksen tai erityisen maksun hakemisesta seuraavasti:

Hakemus koskien jäteveden käyttömaksusta vapauttamista tai lykkäystä tai erityisperusteista maksua on toimitettava tekniselle lautakunnalle kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään 3 kk kuluessa hakemuksen perusteen ilmaantumisesta. Hakemus tehdään tähän tarkoitetulla hakemuslomakkeella ja siihen liitetään päätöksentekoon vaikuttavat asiakirjat ja selvitykset.


MAURINPOLKU 4:N PIHA-ALUEEN SUUNNITELMALUONNOS

Suunnitelmaluonnosta varten on 21.4.2021 pidetty katselmus. Tekninen lautakunta päätti, että Maurinpolku 4:n piha-alue toteutetaan suunnitelmaluonnoksen mukaisesti ja vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa varaudutaan piha-alueen asfaltointiin.