Ajankohtaista

25.03.2021

Kunnanvaltuuston päätökset 17.3.2021


KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS HUMPPILAN RIVITALOT OY:LLE

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle Humppilan Rivitalot Oy:n lainan omavelkaisen takauksen hyväksymistä. 

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Humppilan Rivitalot Oy:n lainan omavelkaisen takauksen. 

MAANVUOKRAUSSOPIMUS BESTPARK OY:N KANSSA

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 45 000 € suuruisen investointien muutoksen ja, että siirto huomioidaan talousarvion 2021 ensimmäisessä muutoksessa. 

Kunnanvaltuusto päätti palauttaa asian valmisteluun.  

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

Kunnanvaltuusto päätti myöntää Hannu Mustoselle ja Kari Laaksoselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen paikalta ja nimittää keskusvaalilautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Outi Prehti-Vedenpään ja keskusvaalilautakunnan jäseneksi Pentti Kaupin.