Ajankohtaista

23.03.2021

Kunnanhallituksen päätökset 15.3.2021


KIINTEISTÖ OY HUMPPILAN KOIVUNIITYN PALOVAHINGON KORVAUSESITYS

Kunnan 100 % omistama vuokratalo Koivuniitty paloi korjauskelvottomaksi elokuussa. Vakuutusyhtiö on tehnyt tarjouksen/esityksen korvausvaihtoehdoista. Kiinteistöyhtiön hallitus on tutustunut korvausvaihtoehtoihin ja käyttänyt asiantuntijana kunnan teknistä johtajaa sekä rakennusmestaria. Kiinteistöyhtiön hallitus pyytää kunnanhallitukselta omistajan kantaa/hyväksyntää päätökselle.

Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä, kustannusarvioita ja taloyhtiön hallituksen kanssa käytävää konsultaatiota varten.

HALLINTOJOHTAJAN, VS. KUNNANJOHTAJAN JA VS. HALLINTOJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Kunnanhallitus päätti merkitä päätökset tietoonsa saaduiksi 

KUNNIAMERKKIEN HAKEMINEN

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää tämän vuoden itsenäisyyspäivänä myönnettäviä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä koskevat valtiovarainministeriön hallinnonalan esitykset viimeistään 30.4.2021 valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti. 

Asia jätettiin pöydälle. 

VAKITUISTEN SIVISTYSSIHTEERIN, KULTTUURIKOORDINAATTORIN JA LIIKUNNANOHJAAJAN TOIMIEN PERUSTAMINEN

Organisaatiomalli, jossa toimistosihteerin työtehtäviin kuuluu toimisto- ja arkistotehtäviä, sivistyssihteeri tukee sivistysjohtajaa ja kulttuurikoordinaattorin toimeen kuuluu järjestö- ja kulttuuritoimintojen organisoinnin lisäksi kunnan markkinointia ja mainostamista, on toiminut erittäin hyvin ja luontevasti. Lisäksi liikunnanohjaajan työpanos Humppilan kunnan väestön liikuttamisessa on ollut näkyvä ja merkittävä. 

Kunnanhallitus päätti perustaa sivistyssihteerin, kulttuurikoordinaattorin ja liikunnanohjaajan vakituiset toimet ja valtuuttaa sivistysjohtaja-rehtorin rekrytoimaan näihin toimiin työntekijät.

LOMARAHOJEN MAKSAMINEN VUONNA 2021

Kunnanhallitus päätti, että lomarahat maksetaan vuonna 2021 kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.

KUNNANTALON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2021 

Perinteisesti kunnanvirasto on pidetty suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina ja heinäkuun aikana 3 viikkoa henkilöstön vuosilomien keskittämisen vuoksi. 

Koronavirusepidemiasta johtuen maan hallitus on linjannut, että etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Etätyösuosituksesta johtuen kunnanvirasto pidetään poikkeuksellisesti suljettuna asiakkailta toistaiseksi. Yhteydenotot kunnanvirastoon pyydetään ottamaan puhelimitse tai sähköpostilla. Tapaamisista sovitaan etukäteen. 

Kunnanhallitus päätti, että kunnanvirasto pidetään suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina (14.5.2021) sekä 5.7.2021 – 1.8.2021. Henkilöstö pyrkii keskittämään kesälomansa tälle heinäkuun ajalle, jonka aikana vain tekninen toimi päivystää ja sosiaalitoimen päivystyksistä vastaa hyvinvointikuntayhtymä. 

VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEEN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy viemärilaitoksen toiminta-alueen päivittämisen karttaehdotuksen mukaisesti. 

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEEN

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous järjestetään torstaina 8.4.2021 klo: 9.00-11.00 etäyhteyden kautta Microsoft Teams-ohjelmalla. 

Kunnanhallitus päätti nimetä Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 8.4.2021 vs. hallintojohtaja Matias Penttisen. 

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ETEVAN YLIMÄÄRÄISEEN YHTYMÄKOKOUKSEEN

Etevan ylimääräinen yhtymäkokous pidetään tiistaina 30.3.2021 klo. 12. Eteva on pyytänyt kuntia nimeämään edustajansa ylimääräiseen yhtymäkokoukseen viimeistään 29.3.2021 mennessä. 

Kunnanhallitus päätti valita Humppilan kunnan yhtymäkokousedustajaksi Etevan ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 30.3.2021 kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marita Ketolan ja varalle Reijo Syrjälän. 

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PUNAISEN RISTIN HÄMEEN PIIRIN VUOSIKOKOUKSEEN

Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin hallitus on kutsunut koolle SPR:n Hämeen piirin vuosikokouksen lauantaina 24.4.2021 klo. 12. 

Kunnanhallitus päätti nimetä Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin vuosikokoukseen edustajaksi Aila Suikkasen. 

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajat on kutsuttu varsinaiseen yhtiökokoukseen torstaina 25.3.2021 klo. 10.  

Kunnanhallitus päätti nimittää Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen Humppilan kunnan edustajaksi kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen. 

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Johanna Valtaselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen paikalta ja nimittää keskusvaalilautakunnan 7. varajäseneksi henkilön. 

VAALILAUTAKUNNAN KOKOONPANON MUUTTAMINEN 

Asia jätettiin pöydälle. 

SOPIMUS TUTKIJAYLIOPETTAJAN VIRAN RAHOITTAMISESTA 

Forssan kaupunki sekä Jokioisten ja Ypäjän kunnat ovat hyväksyneet HAMK Oy:n kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen. Humppilan ja Tammelan kuntia on pyydetty tarkastamaan osaltaan sopimusluonnos ja hyväksymään tai hylkäämään se.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä HAMK:n yhteistyösopimuksen

MUUT ASIAT

Keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja päätettiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan nimeämä henkilö pitävät kunnanjohtajalle kehityskeskustelun.