Ajankohtaista

08.03.2021

Vuoden 2021 yhdistysavustukset ovat nyt haettavissa!

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa yhdistysavustukset anottaviksi 23.4.2021 mennessä. Yhdistyksen tulee lähettää hakemus kunnan neuvonnan sähköpostiin neuvonta@humppila.fi tai toimittaa hakemus suljetussa kirjekuoressa kunnanvirastoon ja kirjoittaa kuoren päälle Yhdistysavustushakemus.


 Hakemuksiin tulee liittää: 

 -  yhdistyksen tilinumero (ilman tätä ei voida myöntää avustusta)

-  tiedot yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja toiminnoista 

-  niihin osallistuvien humppilalaisten lasten, nuorten, ikäihmisten ja muiden kuntalaisten määrät 

-  lisäksi anomuksessa tulee perustella avustuksen tarve yhdistyksen toiminnalle sekä avustuksen käyttötarkoitus