Ajankohtaista

26.02.2021

Kunnanvaltuuston päätökset 17.2.2021


FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN VUOSIRAPORTTI 2019

FSHKY:n yhtymähallitus on 23.11.2020 kokouksessaan hyväksynyt Forssan seudun hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2019 ja päättänyt lähettää vuosiraportin hyväksyttäväksi kuntiin.

Kunnanhallitus päätti merkitä seudullisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2019 tietoonsa saaduksi, pyytää FSHKY:n kehittämispäällikön esittelemään seudullisen hyvinvointikertomuksen vuosiraporttia seuraavaan valtuuston kokoukseen ja esittää valtuustolle seudullisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportin hyväksymistä.

Valtuustokäsittely siirretään myöhemmäksi, kunnes FSHKY:n edustaja pääsee paikalle esittelemään hyvinvointikertomusta.

SEUTUKIRJASTON SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN OSALLISTUMINEN

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että valtuusto päättää kunnan osallistuvan seutukirjaston sopimusneuvotteluihin.

Kunnanvaltuusto päätti kunnan osallistuvan seutukirjaston sopimusneuvotteluihin. 

KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN

Kunnanvaltuusto päätti, että kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne jatkossa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla sekä harkinnan mukaan alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Mikäli erityislaissa on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, tulee julkiset kuulutukset julkaista kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kunnan ilmoitukset voidaan julkaista myös muiden kuntien kanssa yhteisesti.

VALTUUSTOALOITE METSÄNHOITOSUUNNITELMAN TEKEMISEKSI HUMPPILAN KUNNALLE

Kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisen lautakunnan mukaisen esityksen asiasta ja päätti esittää valtuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty. 

Kunnanvaltuusto päätti, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty. 

KIINTEISTÖN KOIVUKUMPU 103-402-6-763 MYYNTI HUUTOKAUPALLA 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää myydä kiinteistön 103-402-6-763, ja sillä sijaitsevan rakennuksen liittymineen, hintaan 25 000 euroa; huomioida myynnin talousvaikutukset (alaskirjaus) vuoden 2021 1.talousarviomuutoksessa ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan kyseisen kauppakirjan.

Kunnanvaltuusto päätti myydä kiinteistön 103-402-6-763, ja sillä sijaitsevan rakennuksen liittymineen, hintaan 25 000 euroa; huomioida myynnin talousvaikutukset (alaskirjaus) vuoden 2021 1.talousarviomuutoksessa ja valtuuttaa teknisen johtajan sekä vs. hallintojohtajan allekirjoittamaan kyseisen kauppakirjan.

FORSSAN SEUDUN KOTOUTTAMISOHJELMA 2021–2024

Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että se hyväksyy Forssan seudun kotouttamisohjelman vuosille 2021-2024. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi Forssan seudun kotouttamisohjelman vuosille 2021-2024. 

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Humppilan kunnan ja kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen välisen johtajasopimuksen hyväksymistä pienin muutoksin. Johtajasopimukseen lisätään kunnanjohtajan viranhoidon aloituspäivä 2.11.2020 ja, että tavoite- ja arviointikeskusteluun osallistuvat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä heidän nimeämänsä kunnanhallituksen jäsen. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi Humppilan kunnan ja kunnanjohtaja Jyri Sarkkisen välisen johtajasopimuksen. 

SOPIMUS KUNTARAHOITUKSEN KUNTATODISTUKSEN LIIKKEESEEN LASKEMISESTA TEHDYN SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Kuntarahoituksen kuntatodistusten limiitti korotetaan 3 000 000 eurosta 5 000 000 euroon.

Kunnanvaltuusto päätti korottaa Kuntarahoituksen kuntatodistusten limiitin 3 000 000 eurosta 5 000 000 euroon. 

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN

Kunnanvaltuusto valitsi keskusvaalilautakunnan jäseniksi Eva Sunabackan, Hannu Mustosen (keskusvaalilautakunnan vpj) ja Kari Laaksosen. 

MUUT ASIAT

Minna Autio teki valtuustoaloitteen aurinkopaneeleiden hankkimisesta.