Ajankohtaista

25.02.2021

Tukea maksetaan yrityksille ja yhdistyksille humppilalaisen kesänuoren palkkaamisesta


Yrityksille ja rekisteröidyille yhdistyksille maksetaan humppilalaisen kesänuoren palkkaamisesta 200 euron tukiraha seuraavin ehdoin: 

- tuki koskee vuosina 2003-2006 syntyneitä humppilalaisia nuoria

- nuori palkataan kesätöihin vähintään yhdeksi kuukaudeksi vähintään 50 % työajalle normaalista työajasta

- yritys tai yhdistys hyväksyttää kunnassa nuorta koskevan tuen 25.5.2021 mennessä

- samaa nuorta tuetaan vain kerran kesässä, ts. mikäli nuori on ollut myös kunnan kesänuorena, ei hänestä makseta tukea

- yritys laskuttaa tukirahat kunnalta nuoren palkkakuittia ja laskua vastaan syyskuun 2021 loppuun mennessä

- tuki ei koske yrittäjien eikä yhdistyksen hallituksessa toimivien omaa tai lähisukulaisen lasta