Ajankohtaista

15.01.2018

Presidentinvaalien kotiäänestys

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua ti 16.1.2018 klo 16 asti


Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Humppilassa asuvan ja äänioikeusrekisteriin merkityn henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistainan 16.1.2018 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi myös äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joita saa kirjastosta (Iisakinkuja 3). Lomak on palautettava keskusvaalilautakunnalle (Iisakinkuja 3). Puhelimitse ilmoituksia ottaa vastaan Humppilan kunnankirjasto p. 044 706 4444 klo 10.00-16.00. Äänestäjille ilmoitetaan kotiäänestyksen ajankohta.