Ajankohtaista

17.12.2020

Kunnanvaltuuston päätökset 9.12.2020


HUMPPILAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy ympäristönsuojelumääräykset siten että ne tulevat voimaan 1.1.2021 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN URHEILU- JA PESÄPALLOKENTÄN HUOLTORAKENNUKSEN RAKENTAMISESTA 

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että huoltorakennus toteutetaan vuonna 2021 ja hankkeeseen varataan 100 000 euron määräraha talousarvion investointeihin ja että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2021 - 2023 TALOUSSUUNNITELMA

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lisätä 100 000 euroa talousarvion investointeihin huoltorakennuksen rakentamista varten, yksimielisesti lisätä vanhusneuvoston toimintasuunnitelman osaksi talousarviota, hyväksyä edellä mainituilla lisäyksillä muutetun talousarvion ja taloussuunnitelman ja että käyttötalouden osalta menomäärärahat ovat sitovia valtuustoon nähden kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla ja lautakuntaan nähden vastuualuetasolla ja vastuualueiden välillä ja investointiosa on valtuustoon nähden sitova hankkeittain.

MUUT ASIAT

Vesa-Pekka Hirvioja (Kok.) teki valtuustoaloitteen kuntoportaista.