Ajankohtaista

08.09.2020

Kunnanhallituksen päätökset 31.8.2020


OSAVUOSIKATSAUS 6/2020

Humppilan kunnan vuoden 2020 kesäkuun lopun osavuosikatsauksen mukaan toimintakulut ovat 7 705 940 euroa, joka on 49,6 prosenttia talousarvioon varatuista määrärahoista. Toimintakulut ovat pysyneet hyvin budjetissa ja ovat 295 745 euroa pienemmät kuin edellisvuotena (6/2019).
 

Verotulot ovat 3 813 785 euroa, joka on 48,3 prosenttia koko vuoden arvioidusta kertymästä. Tämä tarkoittaa, että verotuloja on kertynyt 131 751 euroa vähemmän kuin ennustettiin.
Valtionosuuksia kertyi 2 868 082 euroa. Valtionosuuskertymä on 50,1 prosenttia ennakoidusta, joten valtionosuuksien osalta talousarvio on toteutunut ennakoidusti.

Vuosikate on 64 281 euroa ja tilikauden alijäämä -111 658 euroa. Osavuosikatsausta arvioitaessa on syytä huomioida, että vuoden 2020 talousarvio hyväksyttiin noin 260 000 euroa alijäämäisenä.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen 6/2020 tiedoksi saaduksi.

VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2021–2023 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Humppilan kunnan talous on ollut pitkään alijäämäinen. Kuntalain mukaan vuoden 2020 tilinpäätöksen pitäisi kuitenkin olla ylijäämäinen. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2020 tilinpäätöksen pitäisi olla niin ylijäämäinen, että sen avulla katetaan taseessa tällä hetkellä oleva alijäämä noin 378 000 euroa sekä lisäksi kuluvan vuoden osalta kertyvä alijäämä. Mikäli alijäämää ei ole vuoden 2020 tilinpäätöksessä katettu, voi edessä olla kuntalain mukainen arviointimenettely.
 

Kuntalain väliaikaisen muutoksen myötä kunta voi kuitenkin hakea valtiovarainministeriöltä pidennystä alijäämän kattamiskaudelle, jos alijäämän kattaminen määräajassa on vaikeutunut koronavirusepidemian vuoksi. Tällöin alijäämä tulee kattaa vuosien 2021–2022 aikana, joka tulee huomioida vuoden 2021 talousarviossa.

Vuoden 2021 talousarvion tulee olla ylijäämäinen. Vuoden 2021 talousarvio tulee valmistella siten, että menoja tulee vähentää kautta linjan sekä pyrkiä löytämään uusia keinoja tulojen lisäämiseksi ja lisäämään toimintatuottoja niiltä osin kuin se on mahdollista. Asukasmäärän vähenemisen vaikutusten palvelujen järjestämiseen tulee näkyä talousarvioesityksissä.

Kunnanhallitus hyväksyi laaditut ohjeet noudatettaviksi.

VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Vanhusneuvosto on kuntalain 27 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, joka kunnanhallituksen on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Kunnanhallitus päätti merkitä vanhusneuvoston toimintasuunnitelman vuodelle 2021 hyväksyen tietoonsa saaduksi.