Ajankohtaista

25.08.2020

Kunnanhallituksen päätökset 17.8.2020


KUNNANJOHTAJAN AVOIMEN VIRAN HOITO

Kunnanjohtaja Jari Keskitalon virkasuhde kuntaan päättyi 16.8.2020. Valtuusto on valinnut uudeksi kunnanjohtajaksi Jyri Sarkkisen, mutta viranhoidon aloituspäivä ei ole vielä tiedossa.
Hallintosäännön mukaan hallintojohtajan tehtävänä on toimia kunnanjohtajan sijaisena tämän ollessa esteellinen tai estynyt tai kun kunnanjohtajan virka on auki.

Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtajan avointa virkaa hoitaa 17.8.2020 alkaen kunnanjohtajan tehtäväkohtaisella palkalla hallintojohtaja Susanna Hokkanen siihen asti kunnes kunnanjohtajaksi valittu Jyri Sarkkinen aloittaa viranhoidon.  

HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN

Vuonna 2020 harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on varattu yhteensä 60 miljoonaa euroa. Hakuaikaa on 31.8.2020 asti. Valtioneuvoston päätös asiasta pyritään saamaan marraskuun puolessa välissä ja maksatus saajille joulukuussa 2020.

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunta hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta ja valtuuttaa hallintojohtajan valmistelemaan ja lähettämään hakemuksen valtiovarainministeriöön 31.8.2020 mennessä.  

KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanhallitus päätti panna täytäntöön 4.8.2020 pidetyn kunnanvaltuuston kokouksen päätökset, koska päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston päätösvallan ulkopuolelle eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia.