Ajankohtaista

13.08.2020

Kunnanvaltuuston päätökset 4.8.2020


VIEMÄRILAITOKSEN SOPIMUSEHTOJEN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus esitti Humppilan kunnan viemärilaitoksen liittymis- ja käyttösopimusehdot hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle KM Anssi Lepistön valintaa Humppilan kunnan sivistysjohtaja-rehtorin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan ja hänen kieltäytymisen varalle FM Riia Kallioniemeä. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja että valinta on kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) 7 §:n mukaisesti ehdollinen.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

Kunnanhallitus päätti 20.7.2020 kokouksessaan esittää kunnanvaltuustolle Jarmo Juhani Otto Härkösen valintaa äänin 4-3 kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan ja hänen kieltäytymisensä varalle Jyri Sarkkista. Kunnanvaltuuston suljetussa äänestyksessä ääniä annettiin 21. Äänet jakautuivat seuraavasti: Jyri Sarkkinen 17 ääntä ja Jarmo Otto Juhani Härkönen 4 ääntä.

Kunnanvaltuusto päätti valita Jyri Sarkkisen kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.