Ajankohtaista

27.07.2020

Kunnanhallituksen päätökset 20.7.2020


SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle KM Anssi Lepistön valintaa Humppilan kunnan sivistysjohtaja-rehtorin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan ja hänen kieltäytymisen varalle FM Riia Kallioniemeä. Sekä päätti, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa; päätti, että valinta on kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) 7 §:n mukaisesti ehdollinen. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Kunnanhallitus päätti äänin  4-3 esittää kunnanvaltuustolle Jarmo Juhani Otto Härkösen valintaa kunnan johtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan ja hänen kieltäytymisensä varalle Jyri Sarkkista. Totesi, että valinnan perusteluina on kokonaisarvio, joka perustuu seuraaviin tekijöihin: viran kelpoisuusehdot ja asetetut kriteerit, yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot, hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja –talouteen, haastattelut sekä Eezy Personnellin konsultin näkemys valittavan henkilön soveltuvuudesta kyseessä olevaan virkaan. Päätti, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja että valinta on kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) 7 §:n mukaisesti ehdollinen.

 

Kunnanhallituksella ei ollut yhtenäistä näkemystä kunnanjohtajan valinnasta, joten kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti äänestystä kunnanjohtajan valinnasta. Suoritetussa äänestyksessä Härköstä kannattivat Reetta Koskinen, Vesa-Pekka Hirvioja, Aila Suikkanen ja Timo Nikkanen. Sarkkista kannattivat Kari Ahola, Jukka Rouhiainen ja Aira Suikki.

 

MUUT ASIAT

Kunnanhallitus päätti, että seuraava kunnanvaltuuston kokous on tiistaina 4.8. klo 18.30 kunnanvirastolla. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että valtuutetuilla on mahdollisuus tutustua kunnanjohtajan ja sivistysjohtaja-rehtorin hakemuksiin kokonaisuudessaan, hakemuksista tehtyihin tiivistelmiin ja haastatteluryhmien kirjauksiin kunnanvirastolla maanantaina 27.7. ja tiistaina 28.7. klo 9.00-15.30.