Ajankohtaista

18.06.2020

TIEDOTE KOIVISTONLAMMISTA

Koivistonlammia koskien on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Tekninen lautakunta tiedottaa Koivistonlammin tilanteesta.


Koivistonlammia koskien on käyty viime aikoina vilkasta keskustelua
sosiaalisessa mediassa. Tämä kertoo, että Koivistonlammi ja Humppilan
Riviera koetaan tärkeänä osana Humppilaa. Se nostaa myös hienosti esille
sen, kuinka ranta-alue on palvellut ja palvelee edelleen kuntalaisia ja muita
käyttäjiä monipuolisena virkistysalueena.

Koivistonlammi on orsivesilampi, mikä tarkoittaa sitä, että vesi on kerääntynyt
heikosti vettä läpäisevän kerroksen, kuten savi- tai silttikerrostuman, päälle.
Kerrostuman läpi suodattuu orsivettä hitaasti varsinaiseen
pohjavesimuodostumaan. Mikäli vuosittainen sade- ja sulamisvesi ei poistu haihtumalla tai muuta purkureittiä pitkin, aiheutuu tästä luonnollisesti vedenkorkeuden nousua. Jotta
vedenkorkeus pysyy vakaana, tulee ylimääräisen veden päästä poistumaan
hallittua reittiä pitkin.

Koivistonlammin vedenpintaa on seurattu aiemmin Rakennemittaus Veikko
Heiska Oy:n toimesta v. 2017. Tekninen lautakunta on käsitellyt
tutkimustuloksia kokouksessaan 23.8.2017, jolloin tekninen lautakunta on
valtuuttanut aiemman teknisen johtajan pyytämään asiasta lausunnon ELY-keskukselta
ja VR:ltä.

Hämeen ELY-keskus on antanut asiasta 5.10.2017 lausunnon, jonka mukaan
peruskartoilla esitetyt korkeudet ovat monessa tapauksessa olleet melko
epätarkkoja ja perustuneet mahdollisesti peruskartan mittausten yhteydessä
tehtyihin suuremman virhemarginaalin hyväksymiin mittauksiin. Lausunnossa
todetaan, että purkuputki voidaan avata ja tällöin vedenpinta tulee ennalta
arvioiden palautumaan alkuperäiseen tasoon. Lausunnon mukaan asiaan ei
tarvita Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupaa, vaan toimenpiteestä
informoidaan kattavasti lammen rantakiinteistöjä.

Tekninen lautakunta on päättänyt 16.5.2018, että Liikennevirastolle (= ELYkeskus/
Väylävirasto) lähetetään pyyntö purkuputken avaamisen suorittamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista, ja että rantakiinteistöjä informoidaan kirjeitse.

Vesilain 5 luvun 13 § 2 momentin perusteella tien alittavan rummun
kunnossapito kuuluu tienpitäjälle ja radan alittavan rummun kunnossapito
radanpitäjälle. Koivistontien alittavan rummun osalta kunnossapidosta vastaa
tienpitäjä eli ELY-keskus. Radan alittavan rummun osalta kunnossapidosta
vastaa radanpitäjä eli Väylävirasto. Rummun alapuolisten ojien kunnossapidosta vastaavat kyseisten ojien hyödynsaajat, joita ovat ojien
kuivatusalueella olevat kiinteistöt.

Humppilan kunta vastaa Humppilan Rivieran kunnostuksesta, ja
suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan asianmukaisesti vedenkorkeuden oletettu palautuminen alkuperäiselle tasolle. Kunnostustyö toteutetaan vaiheittain kesän 2020 aikana.

Uimaranta suljetaan turvallisuussyistä väliaikaisesti vanhan laiturin
purkamisen ja uuden laiturin rakentamisen ajaksi, mistä tiedotetaan erikseen
myöhemmin. Muut pienemmät kunnostustyöt toteutetaan siten, että ne
aiheuttavat mahdollisimman vähäistä haittaa rannan käytölle. Humppilan
Riviera on käytettävissä pääosin tavalliseen tapaan.

TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIVOTTAA KAIKILLE OIKEIN AURINKOISTA KESÄÄ! MUISTAKAAMME NAUTTIA KAUNIISTA RIVIERASTAMME!

Humppilassa 17.6.2020
Tekninen lautakunta