Ajankohtaista

12.06.2020

Kunnanhallituksen päätökset 9.6.2020


FINGRID OYJ:N HUITTINEN-FORSSA 400+110 KILOVOLTIN VOIMAJOHTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA ANNETTAVA LAUSUNTO

 

Tekninen lautakunta esitti kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus lausuu voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta lausuntonaan seuraavaa:

Voimajohtolinjan vaikutusalueella on useita haasteellisia kohtia: arvokkaita kulttuuriympäristöjä, asuinrakennuksia, luontokohteita, viljelyalueita, metsätalousalueita. Uuden voimajohtohankkeen ympäristövaikutukset on esitelty ja arvioitu riittävän laajasti. Hankkeen aikana tulleet lausunnot ja mielipiteet on otettu huomioon. Arviointityö antaa hyvät mahdollisuudet lieventää toteutettavan hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Toki se tarkoittaa YVA-menettelyn jälkeistä kohdekohtaista tarkempaa suunnittelua.

Kunnanhallitus päätti lausua voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. 

 

SIVISTYSJOHTAJA-REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kunnanhallitus päätti nimetä haastattelutyöryhmään sivistyslautakunnan puheenjohtaja Markus Seurasen, elämänlaatulautakunnan puheenjohtaja Vesa-Pekka Hirviojan, sivistyslautakunnan jäsen Tiia Räsäsen, elämänlaatulautakunnan jäsen Reetta Koskisen, hallintojohtaja Susanna Hokkasen ja rehtori Maria Kemppaisen. Virantäytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeaikaa sekä julistaa viran haettavaksi 28.6.2020 mennessä.

 

KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAT

Kunnanhallitus päätti myöntää vuosilomaa hakemuksen mukaisesti ja valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan sopimaan kunnanjohtajan kanssa ajalle 29.6.-16.8.2020 sijoittuvista lomapäivistä. 

 

KUNNAN EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN VUODEKSI 2020

Kunnanhallitus päätti nimetä kutsuntalautakuntaan edustajaksi Janne Kankareen ja varaedustajiksi Aira Suikin ja Jukka Rouhiaisen