Ajankohtaista

04.06.2020

Kunnanhallituksen päätökset 1.6.2020


VUODEN 2020 VEROENNUSTE 5/2020 

Kuntaliiton toukokuun ennuste vuoden 2020 verotulokertymästä on valmistunut. Kunnanhallitukselle esitellään ennusteet tulo-, yhteisö- ja kiinteistöverosta vuodelle 2020

Kunnanhallitus päätti merkitä veroennusteen tietoonsa saaduksi.


VANHUSNEUVOSTON SIHTEERIN PAIKAN TÄYTTÄMINEN

Kunnanhallitus päätti nimetä vanhusneuvoston sihteeriksi Aila Suikkasen ja päätti pyytää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymää nimeämään edustajan vanhusneuvostoon.


SIIVOUSTYÖN OHJAAJAN JA SIISTIJÄN VAKITUISTEN TOIMIEN TÄYTTÄMINEN

Kunnan siivouspalveluissa on täyttämättä kaksi vakituista toimea, siivoustyön ohjaajan toimi ja siistijän toimi. Siistijän sijoituspaikka on kirkonkulman koulu. Siivoustyön ohjaajan sijoituspaikka on päiväkoti. Kunnanhallitus päätti antaa luvan siivoustyön ohjaajan ja siistijän toimien täyttämiseen.


EINO NIRKKOSEN EROPYYNTÖ VANHUSNEUVOSTOSTA

Vanhusneuvoston jäsen Eino Nirkkonen on pyytänyt eroa Humppilan vanhusneuvoston jäsenyydestä. Eino Nirkkosella ei ole valittu varajäsentä vanhusneuvostoon.

Kunnanhallitus päätti myöntää Eino Nirkkoselle eron vanhusneuvostosta ja valita Aimo Ali-Rantalan vanhusneuvostoon veteraanien edustajaksi ja varalle Terttu Miettisen.

 

KUNNANJOHTAJA JARI KESKITALON IRTISANOUTUMINEN

Jari Keskitalo on ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan tehtävästään 17.8.2020 lukien

Kunnanhallitus päätti 1.) merkitä irtisanoutumisilmoituksen tietoonsa saaduksi ja 2.) saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Kunnanhallitus päätti 

1.) esittää valtuustolle, että se täyttää kunnanjohtajan viran toistaiseksi, aloitusajan ollessa sopimuksen mukaan.

2.) esittää valtuustolle, että se määrää kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä kunnallishallinnon ja -talouden tuntemuksen. Hakijan tulee omata hyvät esimiestaidot ja esimieskokemusta. Lisäksi hakijan odotetaan olevan yhteistyökykyinen ja määrätietoinen, tulevaisuuteen suuntaava, aktiivinen verkostoituja sekä innovatiivinen kunnan markkinoija ja kehittäjä.

3.) virantäytössä käytettäväksi kuuden kuukauden koeajan.

4.) nimetä haastattelutyöryhmäksi kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston.

5.) julistaa viran haettavaksi ajalla 9.6.2020 – 30.6.2020. 

6.) sopia, että hakuajan päättymisen jälkeen ei suostumuksia oteta vastaan.

7.) että tarvittaessa voidaan käyttää asiantuntijapalveluita rekrytointiprosessissa.