Ajankohtaista

29.05.2020

Kunnanhallituksen päätökset 18.5.2020


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2020

Humppilan kunnan 8.5.2020 päivätyssä toteumavertailussa (liite 31) toimintatuottojen toteutumisprosentti on 27,3 %. Toimintatuotot eivät jakaudu tasaisesti koko vuodelle, joten kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tästä toteutumisprosentista ei voi tehdä.On kuitenkin selvää, etteivät ainakaan varhaiskasvatuksen maksut tule toteutumaan suunnitellusti koronaviruspandemian vuoksi. Kunnanhallitus merkitsi toteumavertailun tietoonsa saaduksi

 

KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2020

Kunnanhallitus päätti, että kunnanvirasto pidetään suljettuna koko kesän ajan, jotta viraston henkilöstö voi noudattaa maan hallituksen suositusta etätyöstä. Ajalle 6.7.2020 – 26.7.2020 henkilöstö pyrkii keskittämään kesälomansa, jonka aikana vain tekninen toimi päivystää ja sosiaalitoimen päivystyksistä vastaa hyvinvointikuntayhtymä.

 

KORONARAJOITUSTEN PURKAMINEN HUMPPILAN KUNNASSA

Kirjasto on avautunut maanantaina 11.5. varatun aineiston hakua varten. Varauksia voi noutaa ma-to klo 14-18, lukuun ottamatta helatorstaita 21.5. Riskiryhmään kuuluvat voivat halutessaan sopia puhelimitse aineiston noudosta kirjastohenkilöstön kanssa. Varausten noutaminen on ns. pika-asiointia eli nouto-alue on rajattu, eikä kirjaston tiloihin voi jäädä oleskelemaan. 

Koulussa ja esiopetuksessa on siirrytty lähiopetukseen 14.5. lähtien. Kouluilla on tehty erityisjärjestelyitä oppilaiden ja opettajien suojaamiseksi koronavirustartunnoilta. 

Myös koulukyyteihin on tehty erityisjärjestelyitä, mm. kerralla kyydissä olevien oppilaiden määrää vähentämällä.

Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi. Maan hallitus arvioi suositusta uudelleen kesän jälkeen. Kunnanvirasto pidetään suljettuna asiakkailta. Yhteydenotot kunnanvirastoon pyydetään ottamaan puhelimitse tai sähköpostilla.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset järjestetään sähköisesti etäyhteyden avulla ainakin toukokuun loppuun asti. Valtuuston kokous järjestetään kesäkuun ensimmäisellä viikolla erityisjärjestelyin.

Kirjasto ja työpaja avataan hallitusti 1.6. lähtien. Nuorisotoimen kesätoimintaa suunnitellaan rajoitukset ja turvallisuus huomioi-den. Liikuntatilojen avautumisesta, ohjatun liikunnan ja liikunta-ryhmien sekä kesäleirien jatkumisesta 1.6. lähtien tehdään päätökset ennen kesäkuun alkua

 

TYÖRYHMÄN ESITYS KIRJASTONJOHTAJAN TEHTÄVÄN HOITAMISESTA

Kunnanhallitus päätti:

1.)  esittää kunnanvaltuustolle sivistysjohtaja-rehtorin viran perustamista ja kelpoisuusvaatimusten määrittelemistä. Viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus.

2.) esittää kunnanvaltuustolle kirjastonjohtajan viran lakkauttamista ja kirjastonjohtajan vastuualueen siirtämistä sivistysjohtaja-rehtorin vastuualueeseen.

3.) perustaa kulttuurikoordinaattorin 1 vuoden määräaikaisen toimen ja antaa luvan täyttää toimen.

4.) perustaa sivistyssihteerin 1 vuoden määräaikaisen toimen ja antaa luvan täyttää toimen.

5.) että hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset ja tuodaan ne kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

KUNNANJOHTAJAN HAKEMUS VUOSILOMASTA

Kunnanjohtajalla on pitämättömiä vuosilomia 38 päivää. Kunnanjohtaja hakee vuosilomaa 22.5.2020. Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtajalle vuosilomaa hakemuksen mukaisesti.

 

OSALLISTUMINEN SOTE-RAKENNEUUDISTUSTA TUKEVAN ALUEELLISEN VAL-MISTELUN TUKEEN MYÖNNETTÄVÄÄN VALTIONAPUHANKKEESEEN

Hankesuunnitelmat ovat valmistuneet ja Kanta-Häme hakee sosiaali- ja terveysministeriöltä täysimääräisenä (100%) valtionavustuksena Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman mukaiseen hankekokonaisuuteen 2 611 000 euroa vuosille 2020-2022. Summa vastaa Kanta-Hämeen laskennallista osuutta valtionavustuksesta. 

Avustusta jaetaan kansallisesti vuonna 2020 70 miljoonaa euroa.  Humppilan alustava kuntaosuus hankkeille vuosina 2020-2021 on 966 €

Kunnanhallitus hyväksyi molemmat hankesuunnitelmat liitteineen ja sitoutuu hankkeisiin omalta osaltaan.