Ajankohtaista

20.03.2020

Lähiopetukseen voi tarvittaessa osallistua kaikki 1-3. vuosiluokkien oppilaat sekä erityisen tuen oppilaat

Valtioneuvosto on tänään antanut uuden valtioneuvoston asetuksen, jolla muutetaan rajoitusasetuksen 3 §:ää.


Muutoksen perusteella kaikilla esiopetuksen, perusopetuksen 1-3 vuosiluokan sekä erityisen tuen oppilailla, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat mukaan lukien, on oikeus lähiopetukseen. Muutosasetus tulee voimaan  23.3.2020. Pyydän huoltajia olemaan mahdollisimman pian yhteydessä rehtoriin puhelimitse (044 706 4412) tai Wilman välityksellä, mikäli oppilas osallistuu jatkossa lähiopetukseen.