Ajankohtaista

16.03.2020

Kunnanhallituksen päätökset 2.3.2020


KUNNANJOHTAJAN HAKEMUS VUOSILOMISTA

Kunnanjohtaja haki säästövapaata 31.1. ja vuosilomaa 3.2. ja 24.–28.2.2020.

Haettujen päivien jälkeen vuosilomaa on jäljellä 3 päivää.

Kunnanhallitus päätti myöntää kunnanjohtajalle vuosilomia ja säästövapaata hakemuksen mukaisesti.

HENKILÖKULJETUSTEN OPTIOVUOSIEN KÄYTTÄMINEN

Humppilan kunnan kuljetukset, jotka pitävät sisällään koululaisten ja esiopetuksen aamu- ja iltapäiväkuljetukset, kahdesti viikossa tapahtuvan tilauspohjaisen palveluliikenteen ja päivän aikana tapahtuvat lyhyet kuljetukset kilpailutettiin viimeksi vuonna 2017. Kunnanhallitus päätti hankkia tarjouspyynnön mukaiset henkilökuljetukset Liikenne Rajala Oy:ltä ajalle 1.8.2017-31.7.2020. Kilpailutus mahdollisti lisäksi 2 optiovuotta.

Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunta jatkaa nykyistä koulukuljetussopimusta Liikenne Rajalan kanssa kahdella optiovuodella ajalla 1.8.2020–31.7.2022.

AIRA SUIKIN VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN LASTEN KOULUKULJETUSTEN LISÄÄMISEKSI Humppilan kunnanhallitus 9.12.2019 on valtuuttanut sivistyslautakunnan valmistelemaan Aira Suikin valtuustoaloitetta lasten koulukuljetusten lisäämiseksi ja päättänyt, että valmistelun jälkeen valtuustoaloitteet tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn. Sivistysjohtajalle on toimitettu allekirjoittamaton täsmennys valtuustoaloitteeseen 21.1.2020. Sivistyslautakunta päätti toimittaa kunnanhallitukselle laatimansa selvityksen lasten koulukuljetusten järjestämisestä, selvityksen mukaan koulukuljetusten toteuttaminen aloitteen mukaisesti asettaisi oppilaat eriarvoiseen asemaan ja nostaisi kuljetuksen järjestämisen kustannuksia merkittävästi.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sivistyslautakunnan selvityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Aira Suikki jätti asiasta eriävän mielipiteen.

LIIKUNNANOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN JATKAMINEN Marina Alapere on toiminut liikunnanohjaajana Humppilan kunnassa 17.6.2019 alkaen. Määräaikainen toimi on päättymässä 31.3.2020. Kunta on saanut liikunnanohjaajan palkkaukseen hankerahaa, joka mahdollistaa liikunnanohjaajan määräaikaisen työsopimuksen jatkamisen vuoden 2020 loppuun saakka.

Kunnanhallitus päätti myöntää luvan liikunnanohjaajan määräaikaisen työsopimuksen jatkamiseen vuoden 2020 loppuun asti.

VALTUUSTOALOITE KOSKIEN VALTUUSTON LUOPUMISTA KOKOUSPALKKIOISTA Marko Huhtanen (Vas.) on 14.11.2019 tehnyt valtuustoaloitteen, että Humppilan kunnanvaltuusto luopuu vuoden 2020 osalta kokouspalkkioista

Kunnanhallitus päätti merkitä hallintojohtajan aloitteen johdosta antaman selvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELYTILANNE Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle lista valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä valtuustoaloitteiden käsittelytilannetta koskevan selvityksen ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi

INVESTOINTILUPA KUNNANVIRASTON PERUSPARANTAMISEEN Humppilan kunnan vuoden 2020 investointiohjelmassa on varattu kunnanviraston perusparantamiseen 40 000 € alv 0 % määräraha. Määrärahalla parannetaan kunnantalon esteettömyyttä, uusitaan valtuustosalin valaistus ja remontoidaan keittiö.

Kunnanhallitus päätti myöntää investointiluvan kunnanviraston perusparannusinvestoinnille. Talousarvion mukaista investointimäärärahaa ei saa ylittää.