Ajankohtaista

02.03.2020

Vuoden 2020 yhdistysavustukset ovat nyt haettavissa!

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa yhdistysavustukset anottaviksi 24.4.2020 mennessä. Yhdistyksen tulee lähettää hakemus kunnan neuvonnan sähköpostiin neuvonta@humppila.fi tai toimittaa hakemus suljetussa kirjekuoressa kunnanvirastoon ja kirjoittaa kuoren päälle Yhdistysavustushakemus.


 Hakemuksiin tulee liittää: 

 -  yhdistyksen tilinumero (ilman tätä ei voida myöntää avustusta)

  • -  tiedot yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja toiminnoista. 
  • -  niihin osallistuvien humppilalaisten lasten, nuorten, ikäihmisten ja muiden kuntalaisten määrät. 
  • -  lisäksi anomuksessa tulee perustella avustuksen tarve yhdistyksen toiminnalle sekä avustuksen käyttötarkoitus.
  • -  hakemuksen liitteenä on oltava edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.