Ajankohtaista

11.02.2020

KOIVISTONLAMMIN VEDENPINNAN MUUTOKSESTA


Koivistonlammin purkuputken tukkeutumisesta johtuen lammin vedenpinta nousee ajoittain niin korkealle, että ranta-alueella sijaitsevia rakennuksia on joutunut kosketuksiin veden kanssa. Vanha purkuputki kulkee yleisen maantien (Koivistontie) alitse ja se on tiettävästi tukittu tie-/ratatöiden yhteydessä, joten avaus tullaan suorittamaan ELY-keskuksen toimesta. Asia on nyt suunnitteluvaiheessa, mutta avaus tultaneen suorittamaan kevään aikana. Mahdollisia kaivuutöitä tehdään Koivistonlammin, Koivistontien ja junaradan väliin jäävällä alueella. Asianomaisia kiinteistöjä informoidaan tarkemmin, kun suunnitelmat ovat selvillä. Tällä hetkellä vaikutuksesta lammin vedenpinnan korkeuteen ei ole tarkkaa tietoa, mutta ainakin vedenpinnan tulvakorkeus tulee laskemaan nykyisestä. 

 Asiaa vielä siis selvitellään ja päätöksiä tehdään myöhemmin.

Matti Saarenmaa, rakennusmestari