Ajankohtaista

20.12.2019

Kunnanvaltuuston päätökset 18.12.2019


VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2021 - 2022 TALOUSSUUNNITELMA

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä taloussuunnitelman ja että käyttötalouden osalta menomäärärahat ovat sitovia valtuustoon nähden kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla ja lautakuntaan nähden vastuualuetasolla ja vastuualueiden välillä ja investointiosa on valtuustoon nähden sitova hankkeittain.


 LAINANOTTOVALTUUDET VUODELLE 2020

Kunnanvaltuusto päätti että se antaa valtuudet kunnanhallitukselle enintään 1 000 000 euron talousarviolainojen ja enintään 3 000 000 euron tilapäislainojen ottamiseen vuonna 2020.


FORSSAN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN VUOSINA 2020–2024
 
Kunnanvaltuusto päätti sitoutua yhteistyökohteiden valmisteluun ja totesi, että yhteistyö ei saa uhata kunnan itsenäisyyttä.


FORSSAN SEUDUN EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Kunnanvaltuusto päätti, että se hyväksyy Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman. Suunnitelma on luettavissa tästä.