Ajankohtaista

18.12.2019

Kunnanhallituksen päätökset 9.12.2019


KUNNANVALTUUSTON 14.11.2019 PITÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANEMINEN

Kunnanhallitus päätti panna täytäntöön kunnanvaltuuston 14.11. pidetyn kokouksen päätökset.


EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ETEVA KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN

Kunnanhallitus päätti valita Eteva kuntayhtymän edustajakokoukseen 12.12.2019 Marita Ketolan ja varalle Reijo Syrjälän.


VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2021 - 2022 TALOUSSUUNNITELMA

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä.

Esittää, että käyttötalouden osalta menomäärärahat ovat sitovia valtuustoon nähden kunnanhallitus- ja lautakuntatasolla ja lautakuntaan nähden vastuualuetasolla ja vastuualueiden välillä ja investointiosa on valtuustoon nähden sitova hankkeittain.


LAINANOTTOVALTUUDET VUODELLE 2020

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se antaa valtuudet kunnanhallitukselle enintään 1 000 000 euron talousarviolainojen ja enintään 3 000 000 euron tilapäislainojen ottamiseen vuonna 2020.


FORSSAN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN VUOSINA 2020-2024 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle sitoutumista pöytäkirjassa mainittujen yhteistyökohteiden valmisteluun. Kunnanhallitus päätti lisäksi todeta, että yhteistyö ei saa uhata kunnan itsenäisyyttä.


KUNNANJOHTAJAN HAKEMUS VUOSILOMISTA 

Kunnanjohtaja haki lomia seuraavasti:

  • 1.11.2019 ( 1 päivä)
  • 29.11.2019 (1 päivä)
  • 23.-31.12 2019 (4 päivää) 

Haettujen lomapäivien jälkeen vuosilomaa jää jäljelle 9 päivää ja pitämättä on lisäksi yksi säästövapaa vuodelta 2018. Kunnanhallitus päätti myöntää kunnanjohtajalle vuosilomia hakemuksen mukaisesti.


ISABEL GERDA KATTAN KIRJE HUMPPILAN KUNNALLE

Isabel Gerda Kattan on lähettänyt Humppilan kunnalle kirjeen koskien osoitteessa Asemantie 3 olevan kiinteistön purkuvelvoitetta. Kunnanhallitus päätti myöntää lykkäystä asetettuun purkuvelvoitteeseeni 31.12.2020 asti.


MARKKINOINTISTRATEGIAN SEURANTA

Kunnanhallitus päätti 2.9.2019, että markkinointistrategian toimenpiteiden toteutumista tarkastellaan kunnanhallituksessa ensimmäisen kerran joulukuussa 2019. Markkinointityöryhmä on kokoontunut 27.11.2019 ja tarkastellut markkinointistrategian toteutumista.


FORSSAN SEUDUN EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN OHJELMA

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman.


HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2019 haki 89 kuntaa, joista sitä sai 21 kuntaa. Humppilan kunnalle myönnettiin harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 310 000 euroa, joka on 139 euroa/asukas. Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi saaduksi. 


VALTUUSTOALOITTEET

 
Kunnanhallitus päätti valtuuttaa hallintojohtajan valmistelemaan Minna Aution, Pekka Niinikosken ja Marko Huhtasen valtuustoaloitteita, valtuutti sivistyslautakunnan valmistelemaan Aira Suikin valtuustoaloitetta lasten koulukuljetusten lisäämiseksi ja että valmistelun jälkeen valtuustoaloitteet tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn.


VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN FORSSAN YHTEISLYSEON JOHTOKUNTAAN 

Juha Rantanen on toiminut varajäsenenä Forssan yhteislyseon johtokunnassa. Juha Rantanen on muuttanut pois Humppilan kunnasta, joten hänen tilalleen tuli valita uusi henkilö. Kunnanhallitus päätti nimetä Katja Ojalan varajäseneksi yhteislyseon johtokuntaan.