Ajankohtaista

11.11.2019

Kunnanhallituksen päätökset 4.11.2019


VUODEN 2020 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 

Humppilan kunnan tuloveroprosentti on ollut vuosina 2012- 2014

21 %, 21,5 % vuosina 2015 - 2016 ja 22% vuosina 2017-19. Vuoden 2019 talousarviossa vuosikate oli 244 390 euroa alijäämäinen. Poistot lisäsivät alijäämää joten tilikauden ennakoitu alijäämä oli kokonaisuudessaan 671 740 euroa. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuoden 2020 yleiseksi tuloveroprosentiksi 22 prosenttia.

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se vahvistaa vuoden 2020 yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,30 %, vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentiksi 0,55 % ja muiden asuinrakennusten veroprosentiksi 1,30 % sekä rakentamattoman tontin veroprosentiksi 3,00 % ja voimalaitosten veroprosentiksi 3,10%. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentiksi vahvistetaan 0 %.

KUNNANHALLITUKSEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020–2022

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen suunnitelman vuosille 2020–2022. Liite on luettavissa tästä

KUNNANHALLITUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2020

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2020. Talousarvioon voidaan tehdä muutoksia ennen valtuustokäsittelyä. Liite on luettavissa tästä. 

MÄÄRÄAIKAISEN HENKILÖKOHTAISEN LISÄN MYÖNTÄMINEN

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus vahvistaa harkinnanvaraisen palkkauksen

Rehtori Maria Kemppainen on palkannut opettajan sijaiseksi eläkkeelle jääneen opettajan. OVTES:n mukaan eläköityneelle opettajalle ei makseta vuosisidonnaista lisää. Tämän vuoksi kyseisen opettajan palkka on huomattavasti alhaisempi kuin ennen eläkkeelle jääntiä.

Kunnanhallitus päätti myöntää Maria Kemppaisen esittämän 828,29€/kk suuruisen henkilökohtaisen lisän kyseiselle opettajalle sijaisuuden loppuun asti.

ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS KUNTAKANTELUUN

Aluehallintovirasto on antanut päätöksen Pekka Niinikosken tekemään kuntakanteluun. 

Aluehallintovirasto saattaa Humppilan kunnan tietoon käsityksensä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesta hakumenettelystä, hallintolain mukaisesta menettelystä virheen korjaamisessa sekä kuntalain mukaisesta menettelystä päätöksen tiedoksiannossa kunnan jäsenille. Kunnanhallitus päätti merkitä asian tiedoksi saaduksi.

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN LAAJAMITTAISEN MAAHANTULON ALUEELLISEEN YHTEISTYÖRYHMÄÄN – KANTA-HÄME

Hämeen ELY-keskus on pyytänyt kuntia ja muita yhteistyökumppaneita kutakin nimeämään edustajan ja hänelle varaedustajan otsikossa mainittuun yhteistyöryhmään. Ryhmän tehtävänä on laatia maakuntaan laajamittaisen maahantulon varautumisstrategia.   

Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajaksi otsikossa mainittuun ryhmään rakennusmestari Matti Saarenmaan ja hänelle vara-edustajaksi tekninen johtaja Mari Honkosen.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN SEPPELEENLASKIJA

Kunta järjestää perinteisen itsenäisyyspäiväjuhlan. Jumalanpalveluksen jälkeen lasketaan sankarihaudalle seppele. Kunnanhallitus valitsi seppeleenlaskijaksi Marita Ketolan

HANNA KALLION EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

Hanna Kallio on lähettänyt 15.10.2019 eropyynnön Humppilan kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton takia. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Hanna Kalliolle hänen pyytämänsä eron luottamustehtävästä ja nimeää henkilön Hanna Kallion tilalle keskusvaalilautakunnan jäseneksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAT

Yhtymäkokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 10.12.2019 klo 18 alkaen Forssan sairaalan 4. kerroksen koulutustilassa. Kunnanhallitus päätti nimetä yhtymäkokousedustajiksi Reetta Koskisen, Kaija Romppaisen ja Aila Suikkasen.