Ajankohtaista

11.11.2019

Elämänlaatulautakunnassa päätettyä 29.10.19


Liikuntasalin vakiovuorojen muutokset

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Veikkojen salivuoro pitenee sunnuntaina ja vastaavasti lyhenee lauantaina. Nuorisotoimi on hakenut loppuviikkoon iltapäiväaikaa. Mavitekin perinteinen vuoro jatkaa.  


Skumppila -juoman jälleenmyynti
Humppilan kotiseutujuomaa myydään joulumarkkinoilla!
Päätetään myydä olemassaolevat pullot etiketteineen (20€ sis. alv.) joulumyyjäisissä ja muissa myyjäisissä.  Jälleenmyyntiin palataan vuodenvaihteen jälkeen uudestaan.

Skumppila on Jaakkolan makeapihlajista valmistuttama alkoholiton kuohujuoma, jossa on Heljä Liukko-Sundströmin suunnittelema etiketti.


Talouden tasapainottamisohjelma
Elämänlaatulautakunta valitsee talouden tasapainottamisen toimenpiteiksi ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisen.  Käytännössä vuosille 2020 ja 2021 haetaan valtionavustusta liikunnallisen elämäntavan hankkeeseen sekä järjestetään joitain kulttuurihyvinvointipalveluita. 

Kunnanhallitus hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman (154 § 2.9.2019).
Ohjelman mukaan se tulee käsitellä lautakunnassa ja lautakunnan toimenpiteet tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn.  


Elämänlaatuosasto voi palveluillaan vaikuttaa talouden tasapainottamisohjelman kohtaan 3.


3.) Sote-menot pyritään saamaan keskimääräiselle valtakunnalliselle

tasolle.


Vuonna 2017 Humppilan kunnan sote-menot/asukas olivat 3755€/asukas.

Valtakunnallinen keskiarvo oli 3235€/asukas, joten kustannukset olivat 520

€/asukas suuremmat kuin Suomessa keskimäärin.


Nykyasukasmäärällä laskettuna sote-menoista kunta maksaa 1 165 000

euroa enemmän, kuin kunta jossa kulut ovat keskimääräisellä tasolla.

Kunnan on otettava aktiivinen rooli ennaltaehkäisevässä työssä ja löydettävä

yhteistyössä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja yhdistysten kanssa

keinoja kustannusten laskemiseksi.Elämänlaatulautakunnan talousarvio 2020

Talousarviossa varaudutaan kahteen hankkeeseen, liikunnallisen elämäntavan edistämisen sekä kirjaston omatoimikäytön mahdollistavaan hankkeeseen 2020. Lisäksi määräraha varattiin liikuntavälineiden, kulttuuripalvelujen, kirjastoaineistojen, kansalais- ja musiikkiopistopalveluiden  ostoihin sekä vakituisen henkilöstön palkkoihin. 

Toiminnallisissa tavoitteissa halutaan vastata uudistuneeseen lainsäädäntöön sekä täyttää Lakisääteiset tehtävät.  


Kirjastopalvelun luettelointisopimus 

Louna -kirjastot ovat hankkineet luettelointityön valmiiden tietueiden muodossa Kirjastopalveluilta (aiemmin BTJ). Louna -kirjastojen johtajien neuvottelukokouksessa päätettiin, että kirjastot allekirjoittaisivat kaksivuotisen sopimuksen ilman nk. vieraskielisten aineistojen lisäpaketteja.  Lautakunta valtuuttaa kirjastonjohtajan allekirjoittamaan kirjaston luettelointisopimuksen. 


Itsenäisyyspäivän järjestelyt

Lautakunta päätti, että kirjastonjohtaja keskustelee järjestelyistä kunnanhallituksen ja seurakunnan kanssa. Kunnanhallitus päättää seppeleenlaskijan. 


Vuoden 2019 parhaiden urheilijoiden ja Kunnon kuntalaisen valinta

Päätettiin valita Humppilan Vuoden urheilija, tyttö- ja poikaurheilija sekä kunnon kuntalainen kokouksessa 1/2020. Pyydetään esitykset seuroilta ja kuntalaisilta. Esitykset perusteluineen viimeistään  15.12.2019 mennessä, sähköisesti.

Valintakriteerit: (päätetty 2018)

Vuoden urheilija: Urheilijan tulee olla kirjoilla Humppilan kunnassa. - Hyvä sijoittuminen lajin pm, SM, tai sitä koreamman tason kilpailuissa, tai osallistuminen lajin EM, MM tai Olympiakisoihin. - Huomioidaan sarjasta 15v ylöspäin.

Paras tyttö-ja poikaurheilija: Valintaan vaikuttavat menestys, urheilullisuus, positiivisuus ja terveelliset elämäntavat.

Kunnon Kuntalainen: Voidaan valita henkilö, joka esimerkillään edistää liikunnan harrastamista ja terveitä elämäntapoja


Ajankohtaiset suunnitteluasiat    

Humppilan terveydenedistämisaktiivisuus 2019 (TEA-viisari) www.teaviisari.fi  


Otetaan asia valmisteluun. 


Humppilan kuntastrategian uudistaminen, elämänlaatuosaston  näkökulma. 

Päätettiin ottaa käsittelyyn myöhemmin asiana.